Notícies d'Alacant i província

divendres, 12 abril 2024

Habitatge aprova l'ampliació de crèdit de la convocatòria de rehabilitació de barris

La dotació del programa s'amplia de 87,5 milions a quasi 143 milions d'euros, amb fons Next Generation i cofinançament autonòmic

La vicepresidència Segona i Conselleria dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General dHabitatge i Regeneració Urbana, ha aprovat lampliació de la dotació del Programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya (2021-2026) finançat per la Unió Europea, a través dels fons Next Generation EU, la resolució dels quals s'ha publicat al DOGV 9485 de 7 de desembre de 2022.

La dotació de la convocatòria de 2022, única prevista al marco dels fons europeus, així s'incrementa de 87.500.000 euros a 142.855.000 euross, repartits entre els exercicis 2022 a 2026 de manera pluriennal i compta amb les aportacions de la Generalitat (7.700.000 euros) i del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través de l'Instrument Europeu de Recuperació, Transformació i Resiliència (135.155.000). XNUMX euros).

Este programa contempla la finançament d'actuacions integrals de regeneració urbana, incloses obris de rehabilitació en edificis dús predominant residencial i habitatges, i durbanització o reurbanització despais públics dins àmbits denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP).

També subvenciona amb finançament addicional oficines de rehabilitació per façalitar la gestió i el desenvolupament de les actuacions, que pot incloure acompanyament social.

Com ha indicat la directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, l'increment de crèdit permetrà que les peticions que queden pendents per no tindre disponibilitat pressupostària suficient en esta convocatòria, ja que totes compleixen els requisits establerts a les bases reguladores, posteriorment puguen rebre estes subvencions mitjançant una segona resolució que indiqui la concessió, aconseguint així a la totalitat de les 31 propostes presentades d'intervenció en barris vulnerables, corresponents a 23 ajuntaments de la Comunitat.

El Consell, en la sessió del passat 2 de desembre, va autoritzar la concessió de les primeres 4 subvencions de major import corresponents a la primera resolució de concessió de les ajudes, prevista en dos fases per l'ampliació de crèdit.

Anteriorment a l'arribada dels fons Next Generation, la dotació anual habitual per a estes projectes de regeneració urbana resultava molt més reduïda, de 7 o 8 milions d'euros i es concedia entre 4 i 6 ajuntaments de manera anual.

Els fons Next Generation estan suposant un gran impuls per a les actuacions en matèria d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana a la Comunitat Valenciana.