Notícies d'Alacant i província

divendres, 8 desembre 2023

Fusió Hortocox and Marvic SL i Organicox SL Unipersonal

  • HORTOCOX AND MARVIC, SL (SOCIETAT ABSORBENT) 
  • ORGANICOX, SL UNIPERSONAL (SOCIETAT ABSORBIDA)

De conformitat amb el que disposa l'article 10 del RDL 5/2023, de 28 de juny, sobri Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils, es fa públic que el dia 1 de setembre de 2023, les Juntes Generals de socis de les mercantilles Hortocox & Marvic, SL i Organicox SL unipersonal van acordar la fusió per absorció d'esta última per part de Hortocox & Marvic, SL, adquirint esta el total patrimoni de la Societat Absorbida, que quedarà dissolta i extingida sense obertura de període de liquidació.

Es fa constar de manera expressa el dret dels socis i creditors de cadascuna de les societats intervinents a obtindre el text íntegre dels acords adoptats i dels balanços de fusió, així com el dret d'oposició que assisteix els creditors en els termes previstos als articles 47 i 48 del RDL 5/2023, de 28 de juny, sobri Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils.

Múrcia, 20 de setembre de 2023

Els Administradors Mancomunats De “Hortocox & Marvic, SL” (Societat Absorbent), Sr. Sergio Marhuenda Victoria I Carolina Marhuenda Victoria I Els Administradors Mancomunats D'“Organicox SL Unipersonal” (Societat Absorbida), D. Sergio Marhuenda Victoria I Carolina Marhuenda Victoria