Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 març 2024
IniciEtiquetesanunci Oficial

Etiqueta: anunci Oficial

Fusió Hortocox and Marvic SL...

HORTOCOX AND MARVIC, SL (SOCIETAT ABSORBENT) ORGANICOX, SL...

Anunci de transformació de la...

AIBC SERVICES ASSISTANCE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING SERVICES,...

Fusió Hortocox and Marvic SL i Organicox SL Unipersonal

HORTOCOX AND MARVIC, SL (SOCIETAT ABSORBENT) ORGANICOX, SL UNIPERSONAL (SOCIETAT ABSORBIDA) De conformitat amb el que disposa l'article 10 del RDL 5/2023, de 28 de juny, sobri Modificacions Estructurals de les Societats Mercantils, es fa públic que el dia 1 de setembre de 2023, les Juntes Generals de socis de les mercantilles Hortocox & Marvic, SL i Organicox SL unipersonal van acordar la fusió per absorció d'esta última per part de Hortocox & Marvic, SL, adquirint esta el total patrimoni de la Societat Absorbida , que quedarà dissolta i extingida sense...

Fusió Hortocox and Marvic SL i Organicox SL Unipersonal

HORTOCOX AND MARVIC, SL (SOCIETAT ABSORBENT) ORGANICOX, SL UNIPERSONAL (SOCIETAT ABSORBIDA) De conformitat amb el disposat en l'article 10 del RDL 5/2023, de 28 de...

Anunci de transformació de la cooperativa en societat de responsabilitat limitada

AIBC SERVICES ASSISTANCE INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING SERVICES, COOPERATIVA VALENCIANA Anunci de transformació de la cooperativa en societat de responsabilitat limitada. AIBC Services Assistance International Business Consulting...

Anunci d'absorció de Pintor Aparicio SL (absorbida) per Renbonal SL (absorbent)

En compliment de l'establert en l'article 43.1 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobri modificacions estructurals de les societats mercantils,...

Anunci de dissolució i liquidació de l'entitat tèxtil Masmod, Coop V.

L'Entitat Tèxtil Masmod, Coop.V amb CIF F42590844, acorden per unanimitat en Assemblea General Extraordinària celebrada el 23 de desembre de 2022 l'extinció,...

Anunci de dissolució i liquidació d'Iulia, S. COOP. AND.

DONYA MARIA MIRACLE MINGOT SELLÉS en qualitat d'Administradora Única de l'Entitat TÈXTIL MASMOD, COOP.V., amb domicili en Carrer Jilguero, nº 19, Alacant,...

Anunci extinció, dissolució i liquidació simultània de la Societat Cooperativa Grup SGA, Societat Coop. Mixta de Treball Associat.

L'entitat GRUP SGA S. COOP, amb CIF F47742028, ha acordat per unanimitat en Assemblea General Universal de data 25 de març de 2021,...
spot_img

Crea't a website from scratch

Amb Tema de diaris vostè can drag and drop elements on page and customize them to perfection. Try it out totay i crea't un perfecte lloc per express yourself!