Notícies d'Alacant i província

dilluns, 11 desembre 2023

Sánchez "La sentència ferma de l'TSJCV posa de manifest que el Consell no va fer bé les coses"

El president de la Diputació d'Alacant valora la resolució per la qual es declara ferma la sentència contra el decret de coordinació de Consell en matèria de turisme i esports.

El president de la Diputació d'Alacant, Cèsar Sánchez, ha mostrat la seua satisfacció després de conèixer-se que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha declarat ferma la sentència contra el decret de coordinació de Turisme i Esports impulsat pel Generalitat i ha manifestat que amb la mateixa "es posa de manifest que el Consell no va fer bé les coses ".

"La valoració és de satisfacció perquè el que hem fet és defensar l'autonomia de la província d'Alacant davant el que nosaltres crèiem que era una agressió", ha apuntat Sánchez, qui ha afegit que "qualsevol canvi que es vulgui plantejar s'ha de fer amb diàleg, consens i acord i no basant-se decrets ".

El president ha indicat que "espero que el Consell assumeixi que hi ha una altra forma de fer les coses i que, per descomptat, la Diputació d'Alacant sempre va a estendre la mà perquè, si hem de millorar alguna cosa, ho fem".

En este sentit, ha assenyalat que els ciutadans demanen que la presa de decisions es faça de manera conjunta, amb diàleg i buscant el consens.

Ferma la sentència de l'TSJ contra el decret de Consell de turisme i Esport

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarat ferma la sentència dictada el passat tardor contra el decret de la Generalitat per coordinar les funcions pròpies de les diputacions provincials en matèria de turisme i esports.

Segons el decret emès arran d'un recurs de la Diputació d'Alacant per la secció cinquena de la sala del Contenciós-administratiu de l'alt tribunal amb data de l'29 de març passat, el dia 25 d'octubre de 2017 s'ha dictar sentència contra el decret de el Consell contra el qual cabia interposar recurs de cassació en el termini de 30 dies.

No obstant això, cap de les parts, la Generalitat i la Diputació de València, ha fet ús d'este dret de manera que la resolució judicial ha quedat ferma. A partir d'ara, es remet certificació d'esta situació processal a la part demandada perquè en el termini màxim de dos mesos a partir de la comunicació porti a efecte el compliment.

La resolució de l'TSJCV preveu la possibilitat d'un recurs de revisió en el termini de cinc dies.

La sentència de el 25 d'octubre de 2017 va declarar la nul·litat jurídica de l'decret de Consell a l'contradir tant la Llei de 2010 sobri règim local de la Comunitat Valenciana com l'Estatut d'Autonomia, i ha afegit que la normativa que fixa les competències turístiques i d'esport de les diputacions hauria d'haver estat aprovada per una llei en les Corts i no mitjançant un decret.