Notícies d'Alacant i província

dimarts, 26 setembre 2023

JUPOL demanda la Direcció General de la Policia a Alacant per 'negar-se' a subministrar armilles antibales

Diversos agents declaren hui al jutjat social núm. 4 d'Alacant.

El sindicat JUPOL, majoritari a la Policia Nacional, va interposar una demanda als jutjats dels social d'Alacant contra la Direcció General de la Policia per l'incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals, en no dotar els policies nacionals d'Alacant dels mitjans materials de protecció necessaris per emprendre les funcions que tenen encomanades.

- Publicitat -

L'organització sindical, segons ha explicat el secretari provincial de JUPOL a Alacant, David García, basa la seua demanda en la mateixa normativa interna de la Direcció General de la Policia en què es reconeix la necessitat de dotar este tipus de material de protecció a els agents operatius de la Policia Nacional.

Una norma que sistemàticament incompleix la DGP, arribant a deixar sense armilla antibales de dotació un agent durant més de 13 anys.

- Publicitat -

A més, una situació que incompleix de manera clara el RD 2/2006 de 16 de gener, pel qual s'estableixen normes sobri prevenció de riscos laborals en l'activitat dels funcionaris del Cos Nacional de Policia, que a l'article 3 sobri els Drets a la protecció davant dels riscos laborals estableix que “1. Els funcionaris del Cos Nacional de Policia tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina. 2. L'Administració de l'Estat adoptarà les mesures necessàries orientades a garantir la seguretat i la salut dels funcionaris del Cos Nacional de Policia en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament de les activitats professionals, dins de les peculiaritats que comporta la funció policial”.

Així mateix, a l'article 6 dels Equips de treball diu que “1. L'Administració adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball siguen adequats per a les tasques previstes i, alhora, perquè garanteixin la seguretat i salut dels funcionaris i personal que els utilitza. S'han d'ajustar al que disposa la normativa específica i s'han de tindre en compte les recomanacions tecnicocientífiques existents si s'escau per al maneig d'estes mitjans. 2. L'Administració proporcionarà als funcionaris del Cos Nacional de Policia equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seues funcions i vetllarà pel seu ús efectiu i correcte”.

JUPOL en la demanda sol·licita que “el Jutjat obligui la Direcció General de la Policia a façalitar les armilles antibales als agents i alhora, que aboni una indemnització d'entre 20.000 i 40.000 euros als agents que han estat patint un greu risc per no disposar d'este material de protecció tan necessari i imprescindible”.

David García ha indicat que "a dia d'hui encara hi ha 600 agents de la Policia nacional a la província d'Alacant que no tenen armilla antibales de dotació, fet que suposa un greu risc per a la seua seguretat" i ha afegit que la demanda de JUPOL a este sentit és clara i justa “Un policia, una armilla”.

Per a JUPOL, s'observa de forma plausible que l'Administració té l'obligació de dotar els seus agents dels mitjans necessaris per a l'exercici de les seues funcions, per tant, no dotar dels equips de treball i protecció assenyalats a la Fitxa de Lloc de Treball comporta estar incomplint la llei de prevenció de riscos laborals i estar posant en greu perill la vida dels agents.

Una situació per la qual des de JUPOL s'acudeix a la Justícia davant la reiterada negativa de la Direcció General de la Policia de resoldre la situació de risc per als agents i es reclama que s'adoptin les mesures necessàries per revertir esta situació i dotar de manera immediata als policies dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les seues funcions, així com a la indemnització als agents pel risc que han patit estes anys.