fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 agost 2022

Ús de la màscara en piscines i parcs aquàtics

La mascareta serà obligatori en els accessos de les instal·lacions i en els vestidors de la piscina

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, a través de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, ha emès una circular dirigida als ajuntaments de la Comunitat Valenciana en què se'ls informa de la normativa a aplicar tant en les piscines de titularitat pública d'ús col·lectiu com en els parcs aquàtics, on este estiu no serà obligatori l'ús de la màscara excepte en els accessos i vestidors.

Este tipo d'instal·lacions estan subjectes a les restriccions que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública estableix per a tot el sector dels establiments oberts a la pública concurrència, a causa de la pandèmia per Covid.

Estes restriccions poden variar al llarg de l'estiu en funció de la successiva publicació de les resolucions sanitàries que es deriven de l'evolució de l'emergència sanitària.

La circular especifica que els usuaris i usuàries d'estes recintes podran evitar l'ús de la màscara durant el bany en piscines d'ús col·lectiu, exteriors o coberta i en els períodes de descans després de l'bany o en la pràctica d'esport.

En el cas de les piscines no cobertes, s'entén per descans aquell en què la persona romangui en un punt determinat respectant la distància de 1,5 metres amb altres persones que no sigan convivents, i sense que l'agrupació de les mateixes no excedeixi de 10. En el supòsit de piscines cobertes es s'entén per període de descans el estrictament necessari entre intervals d'activitat.

Els requisits necessaris establerts per la circular insisteixen en el compliment d'un aforament màxim en estes establiments de l'75% sobre el previst oficialment en la llicència d'obertura, així com d'un 50% de la seua capacitat en vestuaris i dutxes; i de l'obligació d'establir torns de bany i de realitzar desinfecció entre ells, aixícom realitzar venda electrònica i especificar a l'entrada el torn i hora corresponent.


En esta circular s'amplien les tasques de l'socorrista qui a el marge de la seua comesa habitual de atenció i control dels banyistes, Haurà d'estar pendent, sobretot, en instal·lacions petites de compliment de les condicions d'higiene pels usuaris. En instal·lacions grans, es comptarà amb persones de suport per fer complir estiguas exigències.

Quant als establiments de restauració, Ja sigan bars o cafeteries annexes a estes instal·lacions, s'han de respectar les normes que, en cada moment, estiguan vigents i s'apliquin per als locals d'hostaleria motivats per evitar la propagació de l'Covid. És el cas de la deguda separació de taules i cadires, distància interpersonal, evitar aglomeració de persones a la barra, etc.

Nombre d' socorristes

- Publicitat -

A la circular també recorda que d'acord amb la normativa vigent, les piscines amb una superfície de làmina d'aigua de 200 a 500 metres quadrats comptaran amb un mínim d'un socorrista, Mentre que les piscines amb una superfície de làmina d'aigua entre 500 i 1.000 metres quadrats han de disposar, al menys, amb dos socorristes.

Finalment, les piscines la superfície de làmina d'aigua superior a 1.000 metres quadrats comptaran amb un socorrista més per cada 500 metres quadrats de superfície de làmina d'aigua.

ValenciàEspañol