````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

El TSJCV dóna la raó a l'Ajuntament de Orihuela sobri la delimitació amb Rafal

El barri de les Cases Barates pertany al terme municipal de Orihuela

El barri de les Cases Barates pertany al terme municipal de Orihuela. Així ho ha ratificat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana després de desestimar el recurs contenciós administratiu promogut per l'Ajuntament de Rafal contra la resolució, de 8 de febrer de 2022, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, pel qual s'aprova la millora en la precisió geomètrica de la línia límit entre els municipis de Orihuela i Rafal, situats a la província d'Alacant.

En este sentit, el regidor de Desenvolupament Rural a l'Ajuntament de Orihuela, Víctor Valverde, ha assenyalat que “sempre ha estat clar que les Cases Barates pertanyen al terme municipal de Orihuela, no només històricament ja que el 1897 es determinava el límit, sinó que així s'ha reconegut per totes les instàncies a què ha recorregut l'Ajuntament de Rafal”.

Els fonaments de l'Ajuntament de Rafal assenyalaven que l'acte administratiu era nul de ple dret en haver prescindit del procediment establert legalment i no ha resolt l'òrgan competent i que la delimitació proposada per l'Ajuntament de Rafal s'ha desestimat sense cap motivació dins del procediment de millora geomètrica.

Davant d'això, en la contestació de la demanda de l'Institut Cartogràfic Valencià s'afirma que el demandant confon el procediment d'alteració de termes municipals amb la simple millora geomètrica de la línia de terme. I quant a la falta de motivació al·legada, es remet als informes obrants a l'expedient administratiu, així com la motivació de la mateixa resolució recorreguda.

Per la seua banda, l'Ajuntament de Orihuela al·lega que en el procediment instruït per l'ICV es tracta, única i exclusivament, a donar una solució a una controvèrsia merament i purament tècnica i que per això es va desenvolupar el procediment de millora geomètrica de les línies límit i, en conseqüència, la resolució recorreguda no ha incorregut en cap vici de nul·litat. Contra la sentència es pot interposar recurs de cassació davant la Sala 3a del Tribunal Suprem