Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 març 2023

Impulsen el Tribunal economicoadministratiu d'Elx per vetllar per la seguretat del ciutadà

L'Equip de Govern també aprova una Declaració Institucional en solidaritat i suport als afectats dels terratrèmols de Turquia i Síria.

La Junta de Govern local ha aprovat el projecte de modificació del reglament orgànic per a la creació del tribunal economicoadministratiu d'Elx l'objectiu del qual és vetllar per la seguretat del ciutadà en els tràmits municipals.

- Publicitat -

El portaveu municipal, Héctor Díez, ha assenyalat que "a causa de la llei de grans ciutats que regeixen les poblacions com Elx, és obligatori dotar-se dʻeste recurs amb el propòsit de donar una major garantia als ciutadans a lʻhora de realitzar reclamacions de tipus tributari i al mateix temps amb la finalitat que totes les ordenances sigan sotmeses a este tribunal”.

Díez ha explicat que este tribunal "és un òrgan que té el propòsit de fiscalització dins de l'Ajuntament d'Elx, però amb la possibilitat que en formin part no només funcionaris municipals sinó agents externs com a docents especialitzats de la comunitat universitària".

- Publicitat -

La voluntat del Govern Municipal és que este tribunal es posi en marxa com més prompte millor, almenys en un termini de sis mesos, una vegada s'aprovi este reglament al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Tal com ha destacat el portaveu municipal, el que es busca amb esta iniciativa és donar més transparència i seguretat al ciutadà a l'hora de fer els tràmits fiscals i econòmics amb el Consistori.

"Qualsevol recurs de reposició que sʻinterposi contra decisions municipals en lʻàmbit fiscal o econòmic per part dʻun ciutadà serà sotmès també a este tribunal amb lʻobjectiu de prendre una decisió el més equilibrada possible a lʻhora de defensar els interessos dels ciutadans" , ha remarcat.

gestió Tributària

La Junta de Govern ha procedit a la liquidació definitiva de diferents serveis municipals el 2022. En primer lloc, Elx Taxi tanca l'exercici amb un dèficit de 5.683 euros. També es liquida el servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública amb unes pèrdos de 623.186 euros.

El portaveu municipal ha assenyalat que respecte al 2021 s'ha reduït el dèficit en quasi 100.000 euros a causa de la incorporació de l'ordenança d'arrossegament del pes dels vehicles. En este cas aquells arrossegaments amb vehicles més pesants el cost és més gran que per als vehicles de menor pes.

A més, s'ha liquidat el servei de l'ORA de la zona blava amb un superàvit de 66.063 euros, i el de transport municipal Bici Elx amb un dèficit de 286.865 euros, encara que se n'han incrementat els ingressos en 22.000 euros.