Notícies d'Alacant i província

divendres, 9 juny 2023

Subvencions per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges de la Comunitat Valenciana

El termini de presentació de sol·licituds comença el 6 de juny de 2023 i finalitza el 28 de desembre.

La Vicepresidència Segona i Conselleria dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha aprovat les bases per a la concessions de subvencions dels programes dactuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a través dels fons Next Generation EU, i la seua convocatòria per a lexercici 2023, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Les ajudes compten amb 62.363.567 euros, i per habitatge poden arribar a assolir una subvenció de fins a 26.750 euros.

- Publicitat -

Estes programes de les ajudes europees engloben les ajudes a nivell d'edifici, ajudes a nivell d'habitatge, ajudes a l'elaboració del llibre d'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

concretament, les Ajudes a Nivell d'Edifici comprenen la rehabilitació de l'edifici, la complementària a la rehabilitació d'edifici per a la retirada de residus d'amiant i l'ajut personal i el de la Generalitat per motius de vulnerabilitat.

- Publicitat -

Les referides al Nivell d‟Habitatge integren la millora de l‟eficiència energètica i la modificació o substitució d‟elements constructius de l'envolupant tèrmica per adequar-se als valors de la mesura de calor i de permeabilitat a l'aire.

Mentre que les Ajudes a l'elaboració del Llibre de l'Edifici i de la Redacció de Projectes, es recullen subvencions destinades a la implantació i generalització del Llibre i de Projectes Tècnics de rehabilitació integral dedificis.

El propòsit de totes estes ajudes consisteix en el finançament d'obres o actuacions als edificis d'ús predominant residencial, tant en àmbit urbà com rural, on s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva (incloent-hi els habitatges) i en els habitatges ja sigan unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Gestor i agent de la rehabilitació

Per a esta convocatòria també resulta fonamental la presència de l'agent i gestor de la rehabilitació per façalitar la tramitació de les ajudes i l'execució de les obres, ja que la pràctica totalitat de les actuacions de rehabilitació d'edificis a la Comunitat Valenciana les fan les comunitats de propietaris atesa l'estructura del parc immobiliari residencial.

L'agent de la rehabilitació té un perfil empresarial amb prou capacitat econòmica i tècnica per a l'execució d'obres de rehabilitació. I el gestor de la rehabilitació té un perfil principalment tècnic, amb coneixement del procés edificatori i dels factors que influeixen en la millora de l'eficiència energètica dels edificis.

Finançament i condicions de la concessió de les ajudes

La quantia total màxima de les ajudes per a esta convocatòria, que aporta la Generalitat juntament amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través de l'Instrument Europeu de Recuperació, Next Generation EU és de 62.363.567 euros, corresponent 60.893.567 euros a la participació del Ministeri i 1.470.000 euros a la Generalitat.

Pel que fa a les condicions per a la concessió d'ajuts a nivell d'edifici, l'ordre recull que almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant tingui ús residencial d'habitatge, s'obtingui una reducció d'almenys el 30% a l'indicador de consum d'energia primària no renovable mitjançant certificació d'eficiència energètica i que les actuacions compten amb l'acord de la comunitat de propietaris a edificis de residència col·lectiva.

Segons recullen les bases reguladores, seran subvencionables les obres a executar o executades sempre que la data de finalització siga posterior a l'11 d'abril de 2022, amb l'excepció de les ajudes a l'elaboració del llibre de l'edifici i la redacció de projectes que indica com a condició que els edificis han d'estar finalitzats abans de l'any 2000.

El procés de concessió de subvencions es regeix pel règim de concurrència competitiva en què el criteri de tramitació de sol·licituds serà lordre de presentació per a cadascun dels tipus dajuts.

La quantia màxima de les ajudes, en el cas de les actuacions de rehabilitació a nivell dedifici, podran incrementar-se amb lajuda complementària-personal per situacions de vulnerabilitat econòmica.

Sobre la compatibilitat de les ajudes desta convocatòria, seran complementàries amb altres subvencions públiques en el cas de no superar el cost total de les actuacions i que les regulacions de les altres ajudes ho admetin. Concretament, les ajudes a la millora de l'eficiència energètica són compatibles amb les ajudes a les actuacions a nivell de barris i les de rehabilitació a nivell d'edificis. Tot i això, en el cas de les ajudes a la rehabilitació d'edificis resulten incompatibles amb les ajudes europees a nivell de barris.

I en el cas de les habitatges unifamiliars podran sol·licitar alternativament però no totes dos les ajudes a la millora de l'eficiència energètica i/o l'ajut a la modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica i les ajudes a la rehabilitació de l'edifici.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajudes s'iniciarà el 6 de juny del 2023 i finalitzarà el 28 de desembre del 2023.

A més, el termini per sol·licitar la inscripció com a gestor o agent de la rehabilitació als registres corresponents, s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGV, i finalitzarà el 21 de desembre de 2023.

La presentació i el procediment de tramitació serà preferentment telemàtic, i en el cas de les sol·licituds provinents de comunitats de propietaris, serà obligatori fer-ho a través dels gestors i els agents de la rehabilitació.

Serveis d'informació sobre les ajudes

La Vicepresidència Segona i Conselleria dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica disposa de diverses vies o suports dinformació sobre la tramitació de les ajudes: la pàgina web RenovEU on s'ofereix una informació de les ajudes en un format accessible; el Servei d'Informació mitjançant telèfon i WhatsApp el número del qual és 619620939; ia través de l'adreça de correu electrònic [protegit per correu electrònic]. També podeu sol·licitar informació a través del servei d'informació PROP o de la xarxa d'oficines xaloc.