fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 11 agost 2022

Com sol·licitar l'ajut de 200 euros per a persones amb ingressos baixos?

L'Agència Tributària ha posat a disposició de tots els possibles beneficiaris el formulari en línia amb el qual sol·licitar l'ajuda de 200 euros per a persones amb baixos ingressos.

L'Agència Tributària ha posat hui a disposició de tots els possibles beneficiaris el formulari en línia amb el qual sol·licitar l'ajut de 200 euros per a persones amb baixos ingressos i patrimoni que estableix el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny. El formulari per a esta línia directa dajuda en pagament únic sha definit comptant amb la informació daltres organismes públics que resulta necessària per agilitzar la tramitació de les sol·licituds.

- Publicitat -

D'esta manera, si bé el Reial decret estableix que els sol·licitants tenen temps fins al 30 de setembre per sol·licitar l'ajut i que l'Agència Tributària podrà fer els pagaments en els tres mesos següents, s'està treballant per agilitzar al màxim la tramitació de l'ajuda, cosa que requereix tenir certa informació prèvia de contrast que l'Agència ja ha sol·licitat a altres organismes.

El formulari està publicat a l'apartat d'informació destacada de la seu electrònica de l'Agència (https://sede.agenciatributaria.gob.es), i només caldrà emplenar les dades identificatives i el domicili del sol·licitant i de les persones amb qui conviu a la llar, així com un telèfon de contacte i el número de compte bancari per fer efectiu el pagament de l'ajuda.

Fullets i vídeos explicatius

- Publicitat -

A més de poder comptar amb esta informació bàsica de contrast inicial per acabar de definir el formulari, l'altre motiu pel qual s'ha optat per la seua publicació a final de la setmana és donar un marge previ als sol·licitants que no estiguan donats d'alta a el sistema 'Clau', ni compten amb certificat electrònic, perquè realitzin este senzill tràmit d'alta a 'Clave' per internet o videotrucada evitant-se desplaçaments, oa les oficines de l'Agència o altres organismes públics.

L'alta a 'Clave' només requereix aportar les dades del DNI i un número de telèfon mòbil.

Tota la informació necessària en relació amb este tràmit, així com la pròpia vinculada a l'ajut dels 200 euros, es recollirà en fulletons i vídeos explicatius que s'aniran publicant a la web de l'Agència. Alhora, ja està disponible a la web un bloc específic de preguntes freqüents sobre l'ajuda, i tot això es complementarà amb cartells informatius a les zones d'atenció al públic de les oficines a tot el territori.

Col·lectius de beneficiaris i requisits

L'ajut es concreta en un pagament únic de 200 euros per a treballadors per compte propi o aliè i aturats inscrits a l'oficina d'ocupació que resideixin en llars en què la suma de les rendes que percebin els convivents siga inferior a 14.000 euros el 2021 i el patrimoni de la qual, descomptant l'habitatge habitual, no superi els 43.196,4 euros.

El còmput dingressos i de patrimoni sefectuarà de manera conjunta, considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022.

L'objecte d'este pagament únic és pal·liar l'efecte perjudicial als preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna en situacions de vulnerabilitat econòmica no cobertes per altres prestacions de caràcter social.

En este sentit, l'increment de les pensions contributives ja es garanteix en línia amb la inflació, mentre que l'ingrés mínim vital i les pensions de jubilació i invalidesa no contributives ja es beneficien d'un increment extraordinari previst al mateix Reial decret llei 11 /2022.

ValenciàEspañol