Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

Sant Joan sol·licita una subvenció per completar les excavacions a la Finca Ansaldo

El projecte es troba en fase final de redacció i la toponímia hi té un paper molt important.

Amb l'objectiu d'avançar en el coneixement científic de la Finca Ansaldo, l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant a través de la regidoria de Cultura i després dels resultats obtinguts a la Fase I de Rehabilitació de l'immoble i museïtzació amb seguiment arqueològic, promou la Fase II d'Actuacions Arqueològiques al conjunt declarat BIC de titularitat municipal i sota la direcció de l'arqueòloga Verónica Quiles.

Després de la publicació de la RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2022, de la Conselleria de Cultura, shan convocat subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

En este cas, per a actuacions o treballs que es vagen a realitzar sobri béns de naturalesa immoble: arqueològics, arquitectònics, historicoartístics, etnològics i paleontològics, del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, considerats béns dinterès cultural o de rellevància local de caràcter individual, i la finalitat del qual siga la protecció, conservació o recuperació dels seus valors.

Els objectius principals del projecte arqueològic dins de la tanca que pertany a l'Ajuntament són diversos: documentar el traçat del Camí de l'Alqueria al seu pas per la finca; documentar la Fila d'Ansaldo del braçal de Murteretes i tot el sistema intern de sèquies secundàries de la finca; documentar el cup amb el cup o cups i les transcoladora on es trepitjava el raïm i fermentava el most del celler primigènia, fins ara no identificat i documentar el trull, hui inexistent però que per les fonts orals i la documentació custodiada a l'Arxiu municipal , es coneix de la seua existència.

El projecte es troba en fase final de redacció i la toponímia hi té un paper molt important, ja que es pretén esgotar l'estratigrafia entorn del celler i la torre per tal de descobrir possibles vestigis d'època anterior a la construcció de la torre refugi, datada pels investigadors a finals del segle XV.

estes finques van ser construïdes per a la producció agrícola i elaboració de vi i oli, principalment i l'oportunitat d'aprofundir les arrels d'este immoble ens ajudarà a comprendre millor el sistema productiu que es desenvolupava en este tipus de finques de labor. N'és un exemple la Finca Ansaldo el propietari del qual va ser un reconegut colliter i exportador de vins, de cognom genovès, des de la seua arribada a Alacant a la segona meitat del segle XVII.

“L'interès científic ve per continuar avançant en el paisatge cultural de l'Horta d'Alacant i conèixer l'entorn de la finca i Torre Ansaldo, ja que al segle XVI la finca és dotada d'aigua provinent del Pantà de Tibi a través de la fillola del mateix nom del braçal de Murteretes que creuava la sèquia del Gualeró per mediació d'un canal de pedra que és paral·lel, en este tram, amb el camí de l'Alqueria que hui podem visitar al recorregut. D'altra banda, a les terres més baixes direcció al mar, tenim constància del reg per un altre braçal, El Salt i la fillola d'Ansaldo i Cotella, braçal que estaria en servei abans de la inauguració del Pantà el 1594”.

Per a la regidoria de cultura, dirigida per la socialista Esther Donate, “és prioritari continuar avançant en la posada en valor del patrimoni cultural del municipi Sant Joan, i més especialment si té a veure dins de l'enclavament de la Finca Ansaldo, BIC de titularitat municipal que va ser rehabilitat i cofinançat amb fons europeus en una clara aposta de inversió en la cultura santjoanera”.