Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 març 2024

Infraestructures presenta el projecte de renovació de la llera urbà de l'Segura

El regidor d'Infraestructures de Orihuela ha presentat el projecte de renovació urbana dels marges de riu Segura entre els ponts de Llevant i Príncep d'Astúries, per un import total de 880.000 €.

El regidor d'Infraestructures de Orihuela, Juan Ignacio López-Bas, ha presentat en roda de premsa el projecte de renovació urbana dels marges de riu Segura entre els ponts de Llevant i Príncep d'Astúries, per un import total de 880.000 €, IVA inclòs.

Per a la realització deste projecte es sol·licitarà una subvenció a la Diputació Provincial dAlacant dins el Pla dObres i Serveis de 2019, pel 45% de limport de lactuació. El 55% restant anirà a càrrec de l'ajuntament al pressupost de 2019.

López-Bas ha indicant que "amb este projecte es donarà continuïtat a les obris que es vénen realitzant en els marges del riu Segura, a través del taller d'ocupació que fins a la data s'està realitzant ja les actuacions que des del propi àrea de infraestructures s'han desenvolupat a la zona de les posteriors de l'casino i la plaça de la Centúria Romana i ubicació de l'rellotge de l'antic ajuntament ".

Es dóna resposta així, segons l'edil, a nombroses reclamacions d'actuació en l'entorn urbà del riu al seu pas per Orihuela, que ja van tindre el seu reflex en els pressupostos participatius d'este 2018.

El projecte es basa en quatre actuacions entre els dos ponts

Adequació del pont de la Trinitat (passarel·la dels Arcs) amb asfaltat, il·luminació i eliminació de les voreres existents, amb la consegüent ampliació del vial per millorar la circulació dels vehicles, per a la qual cosa s'adequaran igualment els pendents existents d'accés i eixida al mateix.

Passarel·la de vianants de nova execució sobri el riu Segura al costat de la passarel·la de vehicles existent, per a millora de l'accessibilitat de la zona i reurbanització de les zones d'accés a la passarel·la per a la seua integració en l'entorn urbà.

Reparació i adequació de la tanca perimetral de protecció de marges del riu Segura entre el pont de Llevant i pont de la Trinitat, mitjançant en la reconstrucció de la barana i pintat dels diferents elements de la tanca.

Carril-bici en ambdos marges entre el tram de pont de la Trinitat i pont Príncep d'Astúries d'una amplada de 2,5 metres i degudament senyalitzat, a què s'ha de donar continuïtat en futurs projectes cap al barri de Sant Pere.

Renovació urbana dels itineraris de vianants en les marges del riu Segura entre els ponts de Llevant i de Trinitat amb la creació de zones de trànsit confortables, accessibles i il·luminades, així com la renovació de l'mobiliari urbà de tot l'àrea.

"Un cop finalitzat este projecte s'aconseguirà que tot el tram urbà del riu Segura entre el pont de Ponent i el pont Príncep d'Astúries es converteixi en una veritable passeig per a gaudi de tots els veïns" ha explicat López-Bas.