Notícies d'Alacant i província

dijous, 28 setembre 2023

PYCSA estalviarà 200.000 € a l'Ajuntament i més de 500.000 € als propietaris de Nou Natzaret

Amb el programa d'actuació integrada de gestió directa per al desenvolupament urbanístic de Nou Natzaret, sector de 405.000 metres quadrats, l'empresa municipal Persones i Ciutat estalviarà un total de 700.000 €.

D'una banda l'estalvi per als propietaris de Nou Natzaret serà de prop de 500.000 el que façalitarà la gestió urbanística de cara a estes i d'altra s'elimina la necessitat de pagament per part de l'Ajuntament d'uns 198.000 € per no excedir-se el límit legal de retaxació. En conseqüència la desviació de resultats d'acord amb les previsions d'ingressos de 2017 és de 48.606'17 €, així mateix pel que fa a neteja l'estalvi municipal per la gestió directa del servei es mantindrà en 90.000 €. Quant al que es fa a l'SAD, Servei d'Ajuda a Domicili, el marge obtingut es dedica a compensar les pérdidad que genera la dependència pel que genera en el seu conjunt una pèrdua econòmica però per contra suposa un guany social.

Quant al que es fa a l'SAD, Servei d'Ajuda a Domicili, el marge obtingut es dedica a compensar les pèrdos derivades de la dependència pel que genera en el seu conjunt una pèrdua econòmica però per contra suposa un guany social.

Esta assumpció de beneficiaris de la dependència entra dins dels plantejaments estratègics de l'equip de govern en esta segona meitat de mandat, en què el social serà el criteri determinant en l'acció de govern per sobri de l'econòmic.