Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

La signatura pública Projectes Temàtics denuncia que l'anterior Consell va vendre de forma irregular Terra Mítica

El contracte de compravenda, que va consistir en canviar 81 milions pel 22,3% d'un euro, es va tramitar en 2012 sense la preceptiva autorització de el Consell i sense informe de l'Advocacia com estableix la normativa.

El director de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Antonio Rodes, ha denunciat que l'expedient de compravenda de Terra Mítica gestionat per l'anterior Consell va ser irregular des del punt de vista legal i de procediment. Esta venda es va dur a terme en 2012 pels anteriors gestors, que van enterrar al parc temàtic més de 200 milions d'euros.

Antonio Rodes ha explicat que, segons determina el decret 83 d'1 de juny de 2012, la venda s'havia d'haver tramitat a través d'un Contracte d'Especial Rellevància, una modalitat que exigeix ​​més controls, entre d'altres, l'autorització prèvia del Consell .

En concret, s'hauria de fer un Memòria que s'hauria d'haver tramès a la Comissió Delegada del Consell, acompanyada del corresponent informe de l'Advocacia. Per contra, ni es va elaborar la Memòria, ni es va enviar a la Comissió Delegada, ni es va sol·licitar informe a l'Advocacia de la Generalitat”.

El director de la SPTCV ha detallat que "els Contractes d´Especial Rellevància s´apliquen, entre d´altres, a aquells casos que suposin la compravenda d´actius amb especial incidència en el balanç de l´entitat". "Algú té algun dubte que, en el cas de Terra Mítica, canviar 81 milions pel 22,3% d'un euro no tenia una incidència especial en el balanç de la companyia?", ha emfatitzat Rodes.

El director de l'SPTCV ha realitzat estes manifestacions durant la seua compareixença a la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts en què ha exposat com ha arribat la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) a l'actual situació i quins han estat les mesures que està desenvolupant el Consell per a rescatar-la i tornar a convertir-la en una entitat útil per a la societat valenciana.

La tramitació d'un “Contracte d'Especial Rellevància” exigeix, entre d'altres, la remissió d'una Memòria a la conselleria competent en què es justifiqui amb precisió la naturalesa i l'extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, la idoneïtat d'este per a satisfer-les, la correcta estimació i adequació del preu per a l'execució de la prestació i el procediment elegit per a l'adjudicació del contracte, tal com s'estableix al Decret Llei 1/2011 de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. En contractes superiors a 12 milions dita Memòria, a més, es remetrà amb caràcter previ a la Comissió Delegada del Consell.

Tràmits tots ells que no van ser realitzats per l'anterior Executiu amb caràcter previ a la signatura d'un contracte tan important per a la Societat. A més, Rodes ha revelat que el 2007, 2009, 2010 i 2011 es van concedir préstecs a la societat sense el corresponent informe d'Advocacia”.

200 milions enterrats en Terra Mítica

La pèrdua total de la Generalitat, a través d'SPTCV en Terra Mítica, va ser de 81 milions (69,4 d'aportacions a el capital més 11,4 de posar). Tot això, sense comptar els 140 milions que va costar l'expropiació i urbanització dels terrenys confrontants. D'estes, s'han recuperat 24,5 milions per la venda de terrenys en el Pedui Benidorm-Finestrat, de manera que la pèrdua a Terra Mítica a través de la SPTCV ascendeix als 200 milions.

Segons ha informat Rodes, la Generalitat ha posat recursos financers a la SPTCV des de la seua creació per valor de 1.201 milions d'euros fins al 31 de desembre de 2015. En l'últim balanç realitzat per l'actual Consell, la Societat comptava amb un valor de 214 milions, fet que suposa que ha perdut 987 d'euros des de la seua creació.

“El desenvolupament de la SPTCV es va caracteritzar per l'erràtic de la seua trajectòria i per la desmesura i descontrol dels recursos financers que va emprar. No va existir un fil conductor a la seua activitat. No hi ha un relat possible que en resumeixi els objectius. No hi ha un sector de la producció, per ampli que siga, capaç d'integrar el seu currículum”.

“Tampoc hi va haver coherència en el propòsit ni en la finalitat. És més que dubtós que algú puga trobar, una vegada assumida la ruïna financera, rendibilitat social a la runa d'un balanç històric tan calamitós”.

Antonio Rodes ha realitzat, segons les seues pròpies paraules, una anàlisi “com més rigorosa possible” de l'activitat de la societat i de les seues empreses filials i participades des de la seua creació, desgranant les operacions que l'han portat a estar pràcticament en fallida tècnica. Les dades són reveladores ja que reflecteixen que d'estes 1.201 milions, se'n van destinar 576 milions a constituir immobilitzat material i 655 a sufragar costos de la matriu, filials i participades.

“El 52% dels diners van anar a pèrdos”

"Això suposa que el 52% dels diners de la SPTCV van anar a pèrdos i el 48% a inversions tangibles i materials, les quals en molts casos tenien un dubtós benefici social". El desglossament dels diners gastats pels anteriors gestors a través de la SPTCV és el següent:

DESEMBORSAMENTS DE LA SPTCV

Inversions associades a Terra Mítica 255 M

Ciutat de la Llum i àmbit 398

Aeroport de Castelló 77

Auditori de Torrevieja (6 anys tancats) 54

Món Il·lusió 1,5

Esfera Armilar (34.000)

Museu de la FIFA 0,840

C. Cultural de Benidorm (6 anys parat) 19 M

Centre de Congressos d'Alacant 2,8 M

Pq Cultural S. Vicent de l'Raspeig 0,232

Centre de Convencions de Castelló 3,1 M

Ciutat de la Música 0,650

Fórmula 1 (2009/2011) 72 M

Ciutat de les Llengües 0,190

Volvo Ocean Race 50 M

Global Champions Tour (Hípica) 0,204

European Nations Golf 0,656

Castelló Màsters Golf 6,7 M

Open València 500 (Tennis) 6,7 M

A més d'estes inversions, en els exercicis que van des del 1996 al 2004 no hi ha comptabilitat que es puga imputar a projectes en Pèrdos i Guanys, tot anant a Despeses Generals. En esta circumstància semblen 249 milions més imputables majoritàriament a Terra Mítica i Pedui de Benidorm ia Ciutat de la Llum i Pedui corresponent.

“L'alegria inversora desplegada per la societat en els moments de bonança va seguir una sobtada aturada en els moments durs de la crisi, cosa que es va traduir en la paralització o empantanament de diversos projectes, cosa que va suposar un greu perjudici per als ciutadans”.

D'esta manera el Centre Cultural de Benidorm, amb una inversió prevista de 40 milions es va paralitzar quan es portaven invertits 19, creant un dels majors nuclis de deteriorament urbà de la ciutat. Per la seua banda, l'Auditori de Torrevieja, Que va costar 54 milions, es va deixar sense activitat un cop acabat, i els propietaris de l'Pedui de Ciutat de la Llum van veure com els terrenys objecte de la seua expropiació se'ls retornaven per indicació de tribunal.

“Finalment, l'anterior Executiu, alertat per la trajectòria, va decidir procedir a la liquidació de la SPTCV, i va produir una sèrie encadenada de conflictes entre les diferents administracions de la Generalitat per causa dels drets, obligacions, projectes i plets. Sens dubte, un colofó ​​coherent a una trajectòria tan singular”.

Nova etapa: sanejament i cobrament de deutes

L'arribada del nou Consell va significar un canvi de rumb per a la societat. La primera decisió “va ser rescatar la SPTCV del corredor de la mort. Per això era necessari netejar els problemes de la companyia dins ella sense traslladar-los a altres administracions. D'esta manera, es va fer el sanejament dels estats financers de la societat”.

“La SPTV portava 8 anys sense que cap empresa auditora hagués pogut emetre opinió sobri els seus comptes, i això que hi havien passat 3 empreses. Este fet, que hagués comportat el sonroig de qualsevol gestor que es preï mínimament i que hagués estat inadmissible en una companyia privada, resulta molt més greu en una societat pública que té uns comptes transparents”, ha assenyalat Rodes.

“Esta tasca l'hem feta amb els comptes de l'any 2016 que, per primera vegada des del 2010, han estat objecte d'opinió per part de l'empresa auditora, després d'haver adequat al valor real l'actiu de la societat sobrivalorat per l'anterior Consell 186,5 milions.

“A partir d'ací, la tasca va consistir a anar cobrant els deutes que tenia la societat, principalment a Terra Mítica i al seu entorn, i que no s'estaven cobrant. "La gestió que va dur a terme l'anterior Consell va comportar que este deute tingués un caràcter molt desigual, a més, era tant monetària com en espècie (targetes per a partits de golf, habitacions a hotels, entrades a parcs, etc)", ha apuntat Rodes .

"A continuació, -ha afegit-" es va dissenyar un programa de desinversió d'actius que no es consideraven productius o estratègics per a la Generalitat. En este punt, es va produir la subhasta de parcel·les de l'entorn de Terra Mítica amb nous lots, dels quals en van resultar adjudicats huit per un import de 24,5 milions”.

Inversió racional

Des de la SPTCV, un cop estabilitzada financerament la societat, es va reprendre la construcció d'alguns projectes, com ara el Centre Cultural de Benidorm, àmpliament reclamat pels veïns, però amb un projecte molt més moderat.

També s'ha posat en marxa l'Auditori de Torrevieja per evitar sumar el greuge de la inactivitat a l'malbaratament innecessari en la seua construcció. A hores d'ara, ja disposa d'una programació continuada per tota la comarca.

Així mateix, s'ha abordat l'expropiació dels terrenys de l'Pedui de Ciutat de la Llum parlant amb els propietaris i presentant-se a l'Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana una solució orientada a redistribuir càrregues.

En la mateixa línia, s'ha recuperat el diàleg amb la Unió Europea, a través de la Comissió de la Competència, en relació amb l'expedient de devolució de l'ajuda d'estat per part de la Ciutat de la Llum.

A més, la Societat va fer el 2017 la quarta edició de la Volvo Ocean Race que va culminar amb rècord d'assistència de públic, tot i ser la de menys durada, i que ha estat reconeguda públicament com la millor edició de la història, havent-se més introduït la promoció de valors com la sostenibilitat, la solidaritat i la promoció econòmica.

Projectes de futur: Districte Digital

"Un cop enfocat el treball de tancar l'etapa anterior, des del Consell estem treballant a reorientar l'acció de la companyia a la gestió de projectes que puguen ser considerats de valor estratègic, o bé mantindre aquells en què hem de romandre per obligacions contractuals" , ha explicat Rodes.

“Els nous projectes de la SPTCV tenen com a objectiu contribuir al canvi del model econòmic que ha definit l‟Acord del Botànic. Per fer-ho, se centren en estratègies de promoció de la Nova Economia i en l'impuls de l'Economia Digital”, ha prosseguit Antonio Rodes.

Així -ha conclòs- neix el Districte Digital, programa que té com a objectiu la creació d'un ecosistema digital que siga capaç d'atraure empreses nacionals i estrangeres. Un programa d'atracció de talent per formar professionals altament qualificats en les noves tecnologies i de crear a la Comunitat un hub potent d'empreses i esdeveniments relacionats amb l'Economia Digital al sud d'Europa aprofitant les nostres palanques de valor: el mitjà universitari, les comunicacions, el clima, la qualitat de vida”.