fbpx

El PP denuncia davant l'Agència Antifrau a l'assessor de Compromís a la Diputació d'Alacant

Ximo Perles ha exercit com a advocat utilitzant el despatx de la Diputació com a domicili del seu despatx professional i signant com a advocat actuacions judicials de caràcter contenciós i penal.

El Grup Popular de la Diputació d'Alacant ha denunciat davant l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana les possibles irregularitats que l'assessor Compromís a la Diputació, Ximo Perles, hauria comès a través d'l'ús indegut dels recursos públics i que podrien haver infringit la normativa vigent.

L'escrit presentat davant l'Agència Antifrau pel portaveu de Grup Popular, Eduardo Dolón, descriu els fets que podrien ser constitutius d'infracció de conformitat amb el preceptuado en la Llei 11/2016 de la Generalitat Valenciana.

Per això, el portaveu de el Grup Popular demana que s'obri un procediment a Perles i que es dirimeixin les responsabilitats per possible infracció i les sancions que correspongui. "Hem enviat a l'Agència Antifrau l'actitud de l'assessor de Compromís a la Diputació d'Alacant perquè es fiscalitzi des d'este organisme que diu estar per complir la legalitat i garantir l'ètica de les institucions públiques. No només estem davant d'un cas en el que com a mínim s'haurien saltat els principis ètics, sinó també la normativa vigent ", ha explicat Dolón.

Així, la denúncia explica que l'assessor de el Grup Compromís a la Diputació d'Alacant, Ximo Perles, que exerceix com a coordinador de el grup en qualitat de personal eventual a jornada completa amb un sou de quasi 55.000 euros anuals bruts des del 9 d'agost de 2019 , està donat d'alta com a lletrat en exercici a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alacant (ICALI) establint com a domicili professional seu despatx a la Diputació d'Alacant, un fet de dubtosa responsabilitat que podria ser sancionat.

L'escrit al·lega que este fet suposa fer ús d'un bé immoble de domini públic com és el Palau Provincial com a despatx professional per a una activitat privativa i per tant per als seus interessos particulars.

Malgrat ser personal eventual a jornada completa ha estat exercint com a advocat de manera ordinària sense haver sol·licitat la preceptiva compatibilitat en diversos casos judicials, on ha signat com a lletrat representant, entre d'altres, Ajuntament de Xaló.

La denúncia presenta un llistat de les actuacions judicials en què Perles ha treballat com a advocat de forma particular acompanyant l'escrit de tota la documentació acreditativa i recalcant que tot això sense perjudici que hi pugui haver altres actuacions judicials en què haja tingut participació.

L'escrit presentat davant l'Agència Antifrau recorda que l'exercici d'activitats professionals laborals mercantils o industrials fora de les administracions públiques requerirà el previ reconeixement de la compatibilitat, per la qual cosa Perles estaria incorrent en una infracció tipificada en la Llei 53/1984 en relació a l' Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. A més, la conducta d'l'assessor de Gerard Fullana estaria vulnerant l'Estatut General de l'Advocacia.

L'activitat de Perles tampoc va ser comunicada a l'Ajuntament de Calp, on és regidor, tal com resulta de la seua declaració d'activitats i béns publicada per este consistori, on solament consta la seua activitat com a administrador, sense cap referència a la seua tasca com a advocat exercent.

CatalanSpanish