Notícies d'Alacant i província

dilluns, 29 maig 2023

Pimesa encarrega la redacció del projecte del cinquè edifici del barri de San Antón

L'alcalde, Carlos González, explica que el bloc s'aixecarà en una parcel·la propietat municipal i suposarà la creació de 45 nous habitatges.

L´alcalde, Carlos González, ha anunciat que l´empresa municipal PIMESA ha iniciat els tràmits per a la contractació dels serveis dassistència tècnica de redacció de projectes i direcció dobres per a la construcció dun edifici dhabitatges sobre la Parcel·la núm.

- Publicitat -

El regidor ha explicat que es tracta d´aixecar este nou edifici en una parcel·la propietat municipal disponible al Barri Sant Antoni (la Parcel·la núm. 5 del PRIM), amb una superfície de 872 m2 i un potencial d´aproximadament 45 habitatges. Quan concloguin el quart i el cinquè bloc, i de comptar els tres primers edificis materialitzats, seran prop de 400 els habitatges construïts a l'Àrea de Renovació i Regeneració Urbana (ARRU) de Sant Antoni.

L'objectiu de poder disposar en pocs mesos d'una proposta edificatòria a l'àmbit del Barri Sant Antoni que permeti aconseguir fons públics per emprendre una nova fase del projecte de renovació urbana d'este Barri, o bé per construir un edifici en règim de lloguer assequible , incrementant el Parc Públic d'habitatge municipal, destinat exclusivament a famílies del Barri”, ha explicat l'alcalde.

- Publicitat -

La construcció d'un nou edifici sobre esta parcel·la permetrà continuar a curt termini amb el procés de renovació urbana del Barrio San Antón, per a això és necessari disposar d'un projecte edificatori que es pugui acollir al finançament recollit en algun dels Programes del Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025 o del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així mateix, es va aprovar la certificació núm. 13 de l'obra executada el mes de març de 2023 del quart edifici en construcció de 54 habitatges, situat al carrer Bisbe Cubero, núm. 6, que comptava en esta data amb un grau d'avanç de les obres del 29,11%.

D'altra banda i també al barri de San Antón, el Consell d'Administració va acordar adjudicar el Local 1 de l'Edifici 1, situat al carrer Francisco Pérez Campillo, núm. 24, amb una superfície de 56,71 m2 i amb un preu net de 56.142,90 euros, més IVA, que es destinarà a lestabliment duna fleca-cafeteria.

façalitar l'obtenció d'ajudes per a la rehabilitació d'edificis

D'altra banda, l'empresa municipal durà a terme una sèrie d'accions encaminades a donar suport a persones amb un alt grau de vulnerabilitat que vulguin participar al Programa d'ajuda en actuacions per dur a terme la rehabilitació dels seus edificis.

L´alcalde ha recordat que tant l´Ajuntament d´Elx com la Generalitat Valenciana estan apostant per promoure la rehabilitació d´edificis ocupats per persones amb un alt grau de vulnerabilitat, amb la finalitat d´afavorir l´arribada d´ajudes públiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència els col·lectius més desafavorits, complementant amb esta política les actuacions de renovació urbana promogudes als Barris San Antón i Porfirio Pascual que gestiona PIMESA.

El programa d'ajudes a nivell d'edificis de la Generalitat té com a objecte el finançament d'obres o actuacions als edificis d'ús predominant residencial en què s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb una atenció especial a l'envolupant edificatòria en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges.

L´edil d´Urbanisme, Ana Arabid, ha indicat que les ajudes a nivell d'edifici, en funció de l'estalvi energètic aconseguit, poden arribar fins al 80% del cost de l'actuació amb un import màxim de 18.800 euros per habitatge.

A més, hi ha unes ajudes complementàries personals per motius de vulnerabilitat que podran assolir fins al 100% del cost de l'actuació, amb un límit de 23.500 euros per habitatge, unes ajudes complementàries per a la retirada, manipulació, transport i gestió de residus d'amiant de fins 1.000 euros per habitatge o 12.000 euros per edificis, i un ajut complementari de la Generalitat en edificis ocupats per persones amb un alt grau de vulnerabilitat de 2.000 euros addicionals per habitatge, sense sobrepassar la inversió realitzada.

Es tracta d'una concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en què el criteri per a la tramitació de les sol·licituds serà l'ordre de presentació de les mateixes. El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajudes s'iniciarà el 6 de juny del 2023 i finalitzarà el 28 de desembre del 2023, ambdós inclosos.

“PIMESA actuarà com a agent de la rehabilitació, aportant com a empresa pública un servei a la ciutadania, en especial a les persones amb alta vulnerabilitat, amb una atenció personalitzada i de proximitat, i una rellevant experiència en matèria de foment i acompanyament en este tipus d'actuacions que impliquen coneixements tècnics i de gestió especialitzada”, ha destacat la regidora.

L'agent rehabilitador gestiona directament mitjançant un “contracte clau en mà” lexecució material de les actuacions a realitzar durant un termini determinat i per un preu tancat global.

A la relació contractual de l'agent de la rehabilitació amb la Comunitat de persones propietàries ha de quedar pactada quina és l'obra que es realitzarà, el preu d'esta i la seua forma de finançament indicant clarament quina és la subvenció per rebre i la quantitat restant que ha d'abonar la Comunitat de propietaris, així com el finançament aconseguit, si escau.

Per tant, l'agent de la rehabilitació és el que realitza l'actuació a càrrec seu assumint-ne el cost i pot ser perceptor de la subvenció, mitjançant el mecanisme de cessió del cobrament. L'agent també s'encarregarà de fer la tramitació de les ajudes en nom de la comunitat.

Les funcions per desenvolupar per PIMESA seran totes aquelles derivades de la fórmula “clau en mà”. Entre d'altres, dissenyar l'estratègia de finançament de l'actuació per poder-la dur a terme, demanar les memòries o projectes tècnics d'execució, contractar amb tercers totes les accions necessàries per a l'execució de les actuacions de rehabilitació, tramitar la sol·licitud d'ajuts podent tenir la consideració de perceptor de les ajudes, justificar una vegada acabades les obres el compliment de les condicions necessàries per a l'atorgament de la subvenció o tramitar els expedients personals d'ajut addicional que corresponguin a les persones beneficiàries de les ajudes en situació de vulnerabilitat.

Per tot això, Pimesa sol·licitarà la seua inscripció com a agent de la rehabilitació al Registre de gestors i Agents Rehabilitadors de l'Habitatge de la Generalitat Valenciana.