Notícies d'Alacant i província

dimarts, 5 desembre 2023

Es pot passejar a el gos durant el toc de queda a Alacant?

Encara que en l'Estat d'Alarma de març, la Presidència de el Govern va permetre de forma expressa "saltar-se" el confinament per eixir amb els gossos perquè fessin les seues necessitats, este nou Decret 926/2020 ho deixa en mans de cada comunitat.

Amb la declaració de el nou Estat d'Alarma i el toc de queda sorgeixen nous dubtes entre la ciutadania. Un tema que està generant controvèrsia de nou en les xarxes socials és el passeig de gossos. Els responsables de gossos es pregunten ara si poden traure a passejar-los durant el toc de queda. 

Encara que en el Estat d'Alarma de març, la Presidència de Govern permetre de forma expressa "Saltar-se" el confinament per eixir amb els gossos perquè fessin les seues necessitats, este nou Decret 926/2020 ho deixa en mans de cada comunitat. 

Podem passejar els gossos durant el toc de queda la província d'Alacant?

La resposta és no, Ja que la Comunitat Valenciana no ho contempla com una necessitat bàsica. És a dir, passejar els gossos entre les 00: 00h i les 06.00:XNUMX no està contemplat com una de les excepcions de Decret. Recordem que la Generalitat Valenciana va revespradar una hora el toc de queda, en relació amb el declarat a nivell nacional que comença a les 23h.

Excepcions per eixir de casa durant el toc de queda

  • Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Assistència a centres d'atenció veterinària per motius d'urgència.
  • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Retorn a el lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en este apartat.
  • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.
  • Proveïment en gasolineres o estacions de servei, quan resulti necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.