Notícies d'Alacant i província

dijous, 23 març 2023

Respatller del ple alacantí a parar l'edificació al voltant de la Plaça de Bous

Es ratifica l‟acord del ple de finals de maig, després del recurs presentat per una empresa d‟arquitectura, per definir les edificacions que formaran part d‟un Bé de Rellevància Local.

El Ple ha ratificat, per unanimitat, l'acord adoptat el passat 29 de maig del 2022, també en sessió plenària, que donava llum verda a la suspensió de la tramitació i l'atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, demolició i edificació a l'entorn de la Plaça de Bous d'Alacant.

- Publicitat -

La corporació ha procedit, com va passar a la comissió d'Urbanisme, a la desestimació del recurs de reposició presentat per A-Zero Torres i Llamazares, SLP Es tracta d'emprendre l'ordenació completa de tots els terrenys compresos mitjançant l'estudi i la posterior redacció del Pla Especial, perquè considera que les determinacions normatives actuals poden resultar incompatibles amb la nova ordenació que es pretén.

El regidor d'Urbanisme, Adrián Santos Pérez ha recalcat que l'aprovació haja estat per unanimitat de tots els grups polítics presents a la comissió ja que "la voluntat és definir les edificacions que formaran part d´un conjunt que formarà part d´un Bé de Rellevància Local amb el seu entorn que circumda la Plaça de Bous".

- Publicitat -

En este sentit, un altre dels motius que fan necessària esta ordenació és la inclusió del coliseu taurí, amb la categoria de Bé de Rellevància Local, al Catàleg de Proteccions aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2020, que comporta la necessitat de definir l'entorn de protecció del BRL, a instàncies de la Conselleria de Cultura, de manera que resultaran unes condicions d'edificació diferents de les previstes actualment.

Santos ha explicat que "volem definir els criteris estètics i d'edificació que envolta tot l'àmbit de la Plaça de Bous per posar en valor este monument que és un dels més importants que tenim a la ciutat".

Pel que fa a l'abast de la suspensió de llicències de parcel·lació i de demolició, ho seran en tot cas a les obres d'edificació, de nova construcció, així com les obres d'ampliació en altura d'edificis i instal·lacions existents. Així mateix, queda en suspens l'atorgament de cèdules de garantia urbanística.

La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys

La suspensió no afecta les ordres d'execució que emanen del mateix Ajuntament dirigides a la conservació i el manteniment condicions d'estabilitat i seguretat dels edificis.

La suspensió de llicències implicarà, també, la dels acords aprovatoris de programes dactuació a la zona afectada, conservació i manteniment de les condicions destabilitat i seguretat dels edificis.

Programa d'Actuació Integrada “Ceràmica Sant Tomàs”

Així mateix, el Ple ha ratificat per unanimitat la decisió aprovada a la comissió d'Urbanisme que va donar llum verda a la gestió urbanística del Programa d'Actuació Integrada (PAI) de la unitat d'execució Núm. 4 del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) «Ceràmica Sant Tomàs», APD/2, del Pla General municipal d'Ordenació d'Alacant, a les mercantils Inurban, SAU, i Meding Tècnica i Gestió, SA, propietàries majoritàries dels terrenys inclosos en l'àmbit d'actuació que es troben entre l'avinguda de Novelda a la intersecció amb la Via Parc.

"Amb esta decisió es desbloqueja la urbanització de la façana de la Via Parc que permetrà la finalització d´uns vials inacabats, l´ampliació de zones verdes, la creació d´una parcel·la educativa i dos de caràcter edificatori" ha destacat Adrián Santos Pérez.

Les interessades en este desenvolupament opten pel Sistema de Gestió de Propietaris, i, a este efecte, al·leguen que tenen els terrenys a l'àmbit d'actuació. Les càrregues fixes totals durbanització shan quantificat en la suma de 799.029,69 euros.

Així mateix, s'executaran les obres de connexió i integració adequada de la urbanització amb les xarxes d'infraestructures, energia, comunicacions i serveis públics existents. Amb esta aprovació es podrà obtenir gratuïtament a favor de lAjuntament dAlacant els sòls dotacionals públics de làmbit de lactuació, així com el percentatge daprofitament que li correspon.