Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

Educació proposa el 27 de març per a les oposicions a Secundària suspeses per la Covid-19

S'ofereixen 3.575 places docents de lliure accés de Secundària i altres cossos, corresponents a l'procés d'oposició ajornat per l'estat d'alarma generat per la Covid-19.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha presentat a la Mesa Sectorial d'Educació una proposta de calendari de les oposicions docents a Secundària i altres cossos ajornades este any per la COVID-19. Cal recordar que estiguas oposicions ofereixen 3.575 places docents de lliure accés de Secundària i altres cossos.

En este esborrany de calendari es proposa que la prova teòrica comenci el dissabte 27 de març de 2021 i al llarg de tres mesos es realitzin la resta de fases. Així, la prova pràctica es faria a partir de l'24 d'abril fins que acabi el procés d'oposició durant el mes de juny i la posterior presentació de mèrits per part dels aspirants que han superat les diferents proves. Cal recordar que la nota final és el resultat de ponderar en un 60% la fase d'oposició i un 40% els mèrits.

Esta mesura es proposa per assegurar el màxim possible la celebració d'estes oposicions, que ja van haver de ser ajornades el 2020 pels efectes de la pandèmia: “D'esta manera, ampliant en l'oratge la convocatòria, si l'evolució de la COVID en requerís alguna readaptació de calendari tindríem capacitat per donar solució a contextos hipotètics que ens obliguessin a reprogramar, ja que el nostre màxim objectiu és poder assegurar la celebració d'esta convocatòria d'oposicions després d'haver-la hagut d'ajornar el 2020 per la COVID”, ha assegurat la directora general de Personal Docent, Lina Herranz.

“No és el mateix marcar un calendari de celebració de tres setmanes que tres mesos. En tres setmanes si l'evolució de la COVID obligués a emprendre canvis no podríem reaccionar per recalendaritzar el que calgués, amb tres mesos sí i per això volem donar el màxim de garanties a les persones aspirants”, ha continuat Herranz.

A part d'allargar en l'oratge el procés de les proves, Educació es compromet a augmentar el nombre de tribunals avaluadors, per la qual cosa cada tribunal avaluarà menys aspirants. A més, també es proposa augmentar les diferents seus per realitzar les proves i això comportarà menys aspirants per seu i, per tant, permetrà garantir les distàncies de seguretat i totes les mesures d'higiene necessàries per a garantir la realització de les proves.

Segons Herranz, "amb la proposta d´un calendari més ampliat per realitzar les proves i avaluar-les amb garanties, l´augment de tribunals, la baixada de ràtio d´aspirants per tribunal i l´augment del nombre de seus plantegem un marco que dóna moltes més opcions per poder celebrar esta important convocatòria”.

Es preveuen uns 20.000 aspirants a les oposicions de Secundària i altres cossos de 2021, per això se superaran els 348 tribunals de les oposicions de 2019, en què per a un nombre semblant de places convocades es van mobilitzar a 1.740 docents examinadors titulars ja 1.740 suplents, que van arribar a una ràtio per sota dels 60 aspirants per tribunal.

3.575 places de lliure accés

A la convocatòria que es reprèn per 2021 es treuen de nou a concurs-oposició 3.575 de lliure accés. De estiguas, 2.771 corresponen a 30 especialitats de el cos de professorat d'ensenyament secundari. Dins d'este cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc del estiguas concentren més de la meitat de les places (el 54,3%). Són, per este ordre: Matemàtiques (424 places), Llengua Castellana i Literatura (300 places), Llengua i Literatura Valenciana (300 places), Anglès (253 places) i Geografia i Història (230 places).

A continuació, hi ha cinc especialitats que convoquen cent o més places cadascuna: Física i Química (157), Informàtica (150), Biologia i Geologia (110), Orientació Educativa (110) i Educació Física (100).

Les 20 especialitats restants que convoquen places de el cos de professorat d'ensenyament secundari, per ordre descendent de llocs oferts, són: Economia (70), Dibuix (60); Francès, Música i Tecnologia, cadascuna amb 50 places; Filosofia i Formació i Orientació Laboral (FOL), les dos amb 40 llocs; Intervenció Sociocomunitària i Administració d'Empreses, cadascuna amb 30.

A continuació, hi ha quatre especialitats que ofereixen 25 places cadascuna: Organització i Processos de Manteniment de Vehicles, Assessoria i Processos d'Imatge Personal, Processos de Producció Agrària, i Sistemes Electrotècnics i Automàtics.

A més, s'ofereixen 21 places d'Organització i Gestió Comercial. Tant per Llatí com per a l'especialitat d'Organització i Projectes de Sistemes Energètics es convoquen 20 places i 15 per a Processos Sanitaris. Tanquen la relació dos especialitats amb 8 places cadascuna: Hostaleria i Turisme i Processos i Mitjans de Comunicació.

En el cos de professorat tècnic de FP es convoquen pel torn lliure 583 places de 18 especialitats. Les tres més nombroses són Sistemes d'Aplicacions Informàtiques, amb 69 llocs; Operacions i Equips de Producció Agrària, amb 50 places, i Mecanització i Manteniment de Màquines, amb 48 vacants.

Les altres 15 especialitats que convoquen places de professorat tècnic de FP, per ordre descendent de llocs oferts, són: Processos de Gestió Administrativa (45), Instal·lacions Electrotècniques (40), Serveis a la Comunitat (40), Procediments Sanitaris i Assistencials (35 ), Cuina i Pastisseria (34), Processos Comercials (34), Manteniment de Vehicles (32), Perruqueria (31), Equips Electrònics (25), Serveis de Restauració (21), Tècniques i Procediments d'Imatge i So (20) , Estètica (17), Instal·lació i Manteniments d'Equips Tèrmics i de Fluids (17), Patronatge i Confecció (15) i Laboratori (10).

El cos de professorat d'escoles oficials d'idiomes (EOI) està present en la convocatòria amb 60 places d'ingrés lliure: 50 d'Anglès i 10 de Valencià.

Es llancen també a l'concurs d'oposició 33 places de sis especialitats de el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques. Més de la meitat de estiguas són de Repertori amb Piano per Instruments (13) i de Composició i Repertori amb Piano per a Veu, cadascuna de estes dos últimes especialitats amb sis llocs.

També es convoquen tres càtedres tant per a l'especialitat de Dansa Clàssica com la de Dansa Contemporània, juntament amb altres dos més de Ciències de la Salut Aplicades a la Dansa.

En el cos de professorat de Música i Arts Escèniques es convoquen 41 places de 5 especialitats i més de la meitat de estiguas són de Piano (22 llocs). La resta són: 7 de Llenguatge Musical, 5 de Guitarra, 5 de Dansa Espanyola i 2 de Dansa Clàssica.

En el cos de professorat d'arts plàstiques i disseny s'han assignat 87 places repartides en 12 especialitats. Les tres amb més llocs són: Dibuix Artístic i Color (13), Disseny Gràfic (13) i Disseny d'Interiors (10).

Les altres 9 especialitats d'este últim cos que ofereixen places són, per ordre descendent en nombre de llocs: 9 de Organització Industrial i Legislació, 7 de Fotografia, 7 de Mitjans Informàtics, 6 de Ceràmica, 6 de Mitjans Audiovisuals, 5 de Materials i tecnologia: Ceràmica i Vidre, 5 de Disseny de Moda, 4 de Materials i tecnologia: Disseny, i 2 de Disseny i Producte.

En cada un d'estes sis cossos hi ha una reserva de el 7% de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior a l'33%. Per tant, de les 3.575 places de torn d'ingrés, es reserven 250.