fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 7 octubre 2022

La Generalitat fixarà un nou sistema de preus màxims de venda i renda de l'habitatge de protecció pública

A més, la nova normativa d'habitatge de protecció pública planteja la qualificació permanent dels habitatges protegits

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica estan analitzant les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública al nou Projecte de decret d'habitatge de protecció pública i règim jurídic de patrimoni públic dhabitatge i sòl de la Generalitat.

- Publicitat -

La nova normativa de vivenda de protecció pública (VPP) es basa en deu principis bàsics. En primer lloc, s'ha actualitzat al nou cicle socioeconòmic, s'ha refós en un únic reglament, alhora que també s'han simplificat els règims, deixant-los en promoció pública i promoció privada.

La promoció pública tindrà com a objecte la actuació sense ànim de lucre per part de les administracions autonòmiques i locals, amb la finalitat de façalitar l'accés a un habitatge a col·lectius amb escassos recursos econòmics, amb destinació preferent a l'arrendament.

- Publicitat -

Mentre que a la promoció privada seran actuacions amb ànim de lucre o utilització pròpia. La seua destinació serà l'arrendament o la propietat amb l'objecte de fomentar el lloguer i el cooperativisme. S'hi incorpora també el dret de superfície o concessió administrativa.

El secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha assenyalat com una altra de les novetats més importants de la nova normativa, la possibilitat de reserva de fins a un 100% dels habitatges en promocions privades per adquirir-los l'administració, en àrees de necessitat d'habitatge (ANHA) i en municipis en risc de despoblació.

Per altra banda, la directora general dHabitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, ha destacat que esta normativa també proposa que el nou habitatge protegit no perdi la seua funció social amb el pas del temps, és a dir, que “mantingui la qualificació permanent per començar a revertir la pèrdua d'habitatge assequible de les darreres dècades a la Comunitat Valenciana".

Pel que fa al règim d'ús i accés a les VPP, la nova normativa regula que haurà de ser domicili habitual i permanent i les persones usuàries són només persones físiques, inscrites en el registre de demandants de la Comunitat Valenciana. Les persones jurídiques hi podran accedir sempre que les destinin a l'arrendament o es tracti d'entitats sense ànim de lucre.

Altres novetats se centren en la agilització en el procediment de qualificació i la revisió i unificació de la normativa sobre el règim jurídic de la promoció pública i del patrimoni públic dhabitatge i sòl de la Generalitat.

L?objectiu és aprovar la nova normativa durant este any.

Preus màxims de venda i renda

D'altra banda, el text exposat a informació pública estableix un nou sistema de fixació de preus màxims de venda i renda per a una única zona a tota la Comunitat Valenciana.

Un sistema establert de forma objectiva mitjançant referències i indicadors oficials amb base en estudis tècnics. Els preus podran ser actualitzables, a l'alça oa la baixa, en funció de l'evolució dels costos d'execució material prenent com a referència les dades del mòdul bàsic d'edificació de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE).

El preu màxim de venda (PMV), es preveu sempre per sota dels preus de mercat d'habitatge lliure, es planteja per a la promoció privada a 2.200 euros/metre quadrat de superfície útil, i per a la promoció pública al 85% del PMV anterior, això és 1.870 euros/metre quadrat de superfície útil.

Respecte dels preus màxims de renda (RMV), l'esborrany proposa la seua adequació a diferents nivells de renda en funció de l'IPREM de les unitats de convivència, incloses les despeses de comunitat ordinàries repercutibles, amb l'objectiu que no suposi un esforç econòmic més gran del 25% dels seus ingressos.

ValenciàEspañol