Notícies d'Alacant i província

dimarts, 16 abril 2024

Mutxamel rebutja la planta solar fotovoltaica prevista a la zona residencial de Vall del Sol

Els Serveis Tècnics han emès un informe en què detallen que la instal·lació afecta espais naturals protegits com el Paratge Natural Municipal del Bec de l'Àguila

L'Ajuntament de Mutxamel ha manifestat la seua oposició a la petició d'implantació d'una nova planta solar fotovoltaica a ubicar al terme municipal, en este cas la denominada “FV Valledelsol”, que pretén ocupar una superfície superior al mig milió de metres quadrats, en sòls classificats com a urbanitzables i no urbanitzables comuns però totalment confrontants amb sòls urbans residencials.


L'informe emès pels Serveis Tècnics municipals, tramès a la Conselleria competent, detalla que la instal·lació pretesa afecta tant espais naturals protegits com a la percepció del Paratge Natural Municipal del Bec de l'Àliga des de la Vereda de Baiona, fet que vulnera la pròpia Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa al paisatge, si es considera com a recorregut visual dinàmic la Vereda Bayona inclosa al Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana com a punt d'observació del Paratge Natural del Bec de l'Àguila, es considera que una instal·lació com la pretesa, de més de 500.000 m2 de superfície situada a una zona de vall, generarà un impacte visual d'importància elevada, difícilment mitigable.

A més, esta implantació afectaria també de forma negativa corredors naturals que formen part de la Infraestructura Verda del municipi tals com, Xarxa Natura 2000 a la Comunitat Valenciana, en situar-se al nord-oest del lloc previst per a la instal·lació, part de la Zona d'Especial Protecció d'Aus del Riu Monnegre (ZEPA), l'esmentat Paratge Natural Municipal Bec de l'Àguila, i zones crítiques per la possible incidència de riscos naturals, en este cas risc d'inundació a més de terrenys forestals.

L´edil d´Urbanisme, Vicente Gomis insisteix que “l'Actumentament seguirà fent un exhaustiu estudi de totes estes peticions d'implantació, informant desfavorablement, com en este cas, sempre que així ho determinin els informes tècnics preceptius, en l'ànim de preservar els interessos comuns de tots els ciutadans de Mutxamel, sense que això signifiqui estar en contra del desplegament de les energies renovables al municipi”.

En el mateix sentit es manifesta l'alcalde, Rafael García “renovables sí, però no a tot arreu; serveixi d'exemple la present, de dimensions colossals, que deixa envoltada tota una zona urbana i afecta directament espais naturals, d'especial protecció forestals que tenen un gran pes ambiental natural per a l'entorn del municipi”.