Notícies d'Alacant i província

dimecres, 28 febrer 2024

Mutxamel contracta 10 treballadors amb el programa EMERGE i EXPLUS

Gràcies a la subvenció s'han contractat 6 aturats amb una jornada completa durant un període de 12 mesos.

El passat 1 de setembre es van incorporar a treballar un total de 10 treballadors gràcies als programes destinats a la contractació de persones aturades del nostre municipi. Les subvencions han estat concedides gràcies al LABORA, Servei Valencià dOcupació i Formació.

Quant al programa EMERGE es tracta d'un programa de subvenció d'iniciativa social, destinada a la contractació de persones aturades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'accions en plans o procediments d'emergència a l'àmbit forestal.

És un programa finançat amb fons procedents del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per a la contractació d'1 capatàs i 3 peons forestals, durant 8 mesos a jornada completa.

L'objectiu de les contractacions està relacionat amb la realització d'actuacions l'objectiu principal de les quals és mitigar i reduir un risc contemplat en un pla o procediment d'emergències de les CV en el seu àmbit local i, de manera especial, la reducció de riscos poblacionals derivats dels incendis forestals, mitjançant accions que afavoreixin la intervenció dels mitjans dextinció.

La subvenció ascendeix a un total de 74.133,61 € i es destina al finançament dels costos salarials, inclosa la cotització a la seguretat social, de les persones aturades.

Quant al programa EXPLUS es tracta d'un programa incentiu a la contractació de persones aturades de 30 anys com a mínim per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiencia plus) i el seu objectiu específic és millorar l'accés a l'ocupació i les mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació.

En particular de les persones aturades de llarga durada, els grups desafavorits al mercat laboral i de les persones inactives. Esta actuació és susceptible de finançament en un 100% per la Unió Europea mitjançant el programa operatiu de l'FSE Plus 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea.

Gràcies a la subvenció s'han contractat 6 aturats amb una jornada completa durant un període de 12 mesos.

La subvenció ascendeix a un total de 129.023,98€ per als següents 6 programes:

· Participació en la implantació de mesures d'estalvi i millora de l'eficàcia de l'enllumenat públic a Mutxamel (1 oficial electricista).

· Programa de suport i seguiment escolar amb menors en situació d'inadaptació escolar i/o social (1 treballador social).

· Suport per a actuacions d'activació, promoció i dinamització empresarial (1 diplomat en ciències empresarials).

· Elaboració de plans i mapes utilitzant aplicacions informàtiques de disseny

assistit per ordinador i tecnologies gis (1 grau superior en projectes d'edificació).

· Suport a la unitat de modernització de l'ATAC (1 auxiliar administratiu).

· Suport a la unitat de medi ambient i agricultura en la implantació dels plans de sostenibilitat (1 auxiliar administratiu)