Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

El Consell aprova la millora salarial dels professors associats de les universitats valencianes

La nova redacció del Decret també s'adapta a les millores salarials fruit de la negociació col·lectiva ia la nova Llei Orgànica 2/2023 del Sistema Universitari

El Ple del Consell ha aprovat la modificació del Decret 174/2002, de 15 d'octubre, sobri règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral a les universitats públiques valencianes i sobri retribucions addicionals del professorat universitari, per tal de poder adaptar les retribucions als increments salarials fruit dels acords de la negociació col·lectiva ia la Llei Orgànica 2/2023, del Sistema Universitari.

- Publicitat -

Després d'un llarg procés, la redacció de l'article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 va obrir la possibilitat de permetre la millora retributiva acordada el 2019 al marco del III Conveni Col·lectiu del Personal Laboral Universitari.

El text que s'ha aprovat posa fi a la situació de desigualtat del personal laboral, ja que permet establir una excepció a les limitacions existents en matèria retributiva dels empleats i empleades del sector públic.

- Publicitat -

Per poder dur a terme esta millora calia que el Consell aprovés la modificació del Decret 174/2002. Este decret recull la revisió de les retribucions d'un personal laboral que no té, de moment, conveni col·lectiu.

El propòsit d'esta modificació és poder actualitzar el règim retributiu del personal docent i investigador laboral universitari als increments salarials esdevinguts des de l'aprovació del Decret 174/2002 als nous acords i millores salarials assolides com a conseqüència de la negociació col·lectiva ia les que en un futur pogueren produir-se.

La millora retributiva s'aplicarà des de l'1 de gener del 2023, per a la qual cosa la Generalitat transferirà a les universitats la dotació necessària per fer efectiu el seu abonament, que s'ha quantificat, en base a la informació façalitada per les universitats, a una quantitat superior als 20 milions d?euros.

A més, la nova redacció del decret també inclou adaptacions a la nova Llei Orgànica 2/2023 del Sistema Universitari, per la qual cosa incorpora les modalitats de professorat permanent laboral, professorat distingit i professorat substitut, alhora que estableix un règim transitori.