Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

quasi el 80% de les inversions previstes del pressupost 2022 d'Elx s'han executat

Els diners sobrants del passat exercici es destinaran a incrementar les partides destinades a les famílies més vulnerables, a Cultura ia diferents col·lectius.

La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, ha informat que l'Ajuntament ha executat i adjudicat el 77,74% del capítol 6 d'inversions.

- Publicitat -

Segons ha explicat la regidora, el capítol 6 d'inversions reals ha estat de 82,7 milions d'euros (un dels més grans que es recorda en este Ajuntament), dels quals 35,7 milions (el 43,23%) va acabar compromès a finals del 2022, és a dir adjudicat i en execució, i 28,6 milions (el 34,51%) va acabar executat”.

Macià ha donat compte hui l'informe sobre execució pressupostària i situació i moviments de tresoreria el quart trimestre de l'any 2022.

- Publicitat -

Tal com ha explicat "el pressupost dʻingressos reflecteix a 31 de desembre un nivell dʻexecució dels drets reconeguts del 74,32%, dels quals s`ha recaptat el 86,35%".

D'altra banda, el pressupost de despeses reflecteix a 31 de desembre un nivell d'execució del 80,22% quant a despeses compromeses, és a dir, de 292 milions d'euros se'n van executar 234,3 milions i del 76,04% d'obligacions reconegudes, és a dir, 222,1 milions. “Un nivell del pressupost de despeses força elevat”.

Pel que fa al capítol 2 que engloba els contractes i serveis, la despesa corrent (l'import de la qual és la més elevada de tots amb 91 milions) té un nivell d'execució del 92; mentre que el capítol 4, que engloba les subvencions, els convenis i les ajudes, de 19,5 milions, tenen un nivell d'execució del 88,5%.

"El capítol 9, de passius financers reflecteix una amortització de préstecs, l'ordinària i l'anticipada que hem executat el 2022, de 6,3 milions amortitzats de deute", ha indicat la regidora, que ha afegit que "64,3 milions de euros de 82,7 milions, fet que suposa el 77,74 milions, estava adjudicat, en execució i executat”.

Sobre la situació de tresoreria ha dit que el quart trimestre va tancar amb 25,2 milions d?euros d?existències finals.

“Crec que és interessant fer una comparativa ja que el quart trimestre del 2021 el capítol 6 era de 49,6 milions i el del 2022 ha estat de 82,7 milions. El 2021 es van executar 17,5 milions d'euros, el 2022 se n'han executat 28,6 milions”, ha destacat Macià, que ha afegit que “no és el mateix un 35% d'execució de 49 milions, que un 35% d'execució de 82,7 milions”.

Modificació del pressupost per suplements de crèdits

D'altra banda, Macià ha informat sobre l'expedient de modificació núm. 4 per suplements de crèdits i modificació núm. 5 per crèdits extraordinaris.

La regidora ha indicat que la primera modificació té per objecte suplementar 66 diferents partides de diferents àrees del pressupost per un import de 7,7 milions. Este import serà finançat amb el romanent de tresoreria de despeses generals i es destina bàsicament a les partides que van ser rebaixades com a conseqüència de lincrement en quasi un 200% de la partida del pagament de llum.

"Ens comprometem a millorar estes partides i complim el nostre compromís per poder així incrementar les ajudes socials per tal de millorar la qualitat de vida dels il·licitans i il·licitanes", ha destacat la regidora.

Així la partida d'ajudes econòmiques d'emergència social s'ha incrementat 1,6 milions; les ajudes al pagament de l'IBI augmenten en 500.000 euros (fins a 1,3 milions); apuja el programa d'animació sociocultural; el programa dintervenció comunitària; el conveni amb l'associació d'Esclerosi múltiple, el conveni amb Obra Mercedaria i el conveni amb Conscienciat.

A més a més, es dóna un impňuls a les polítiques culturals amb 60.000 euros més per a l'OSCE, 100.000 euros per a activitats a l'Escorxador o 150.000 euros per a altres activitats culturals.

I juntament amb això, es dóna un important suport als ens festers.