Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

La Generalitat promou el lloguer de cases deshabitades a la Llei de Mesures de 2023

Estableix la gratuïtat del Carnet Jove i limita a 100 places en residències per assegurar la qualitat i el benestar de les persones residents

El Consell promourà que els propietaris d'habitatges deshabitats els posin de lloguer, crearà una Agència de Digitalització i Ciberseguretat i establirà la gratuïtat del Carnet Jove, tal com preveu l'esborrany de la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat que el Consell ha fet públic este dijous per al tràmit dinformació pública.

A partir d'este moment, els agents econòmics, socials i els particulars interessats podran fer les aportacions que considerin oportunes a la norma, abans de la seua aprovació definitiva pel Consell.

"La Llei de Mesures de 2023 reforça l'acció del Consell en matèria de política social, concentra competències per guanyar efectivitat, impulsa la mobilització d'habitatges buits, millora els serveis de transport als municipis i augmenta la protecció sobri dos activitats amb llarga tradició a la Comunitat Valenciana, la de les societats musicals i la de la pirotècnica, que passen a ser considerades recursos turístics de primer ordre”, ha explicat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España.

La Llei de Mesures Fiscals també introdueix modificacions a la Llei 2/2017 de la Generalitat, per la Funció Social de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, a fi de agilitzar el tràmit de declaració d'habitatge deshabilitat i l'accés a les mesures de foment per part de grans forquilles.

"Així, les grans forquilles d'habitatge podran acollir-se més fàcilment mesures de foment per posar els seus habitatges de lloguer, com les contemplades a la Borsa Habita i la Xarxa Lloga'm, per tal d'impulsar la mobilització d'habitatges buits d'una forma més àgil i eficaç”, ha indicat Arcadi Espanya.

La coneguda com Llei d'Acompanyament també recull que els drets de tempteig i retracte es podran exercir sobri edificis residencials d'almenys quatre habitatges. D'esta manera, es façalita l'ampliació del parc públic vivenda, ja que es permet a la Conselleria dHabitatge accedir a més tipus dedificis, i així donar una millor resposta a situacions demergència habitacional en àrees de necessitat dhabitatge. 

D'altra banda, es crearà un registre d'informes d'inspecció tècnica d'edificis per façalitar el seguiment i el control de les inspeccions tècniques dels edificis, incrementant la capacitat tant de la Generalitat com dels ajuntaments de detectar aquells edificis que hajan de passar la inspecció tècnica periòdica i millorar així la qualitat dels habitatges de la Comunitat Valenciana.

Concentrar competències en digitalització

Una de les novetats que inclou la llei és la creació de l'Agència de Digitalització i Ciberseguretat, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que contribuirà a evitar la dispersió de competències existent a l'àmbit tecnològic.

"La creació d'un sol organisme públic que concentra totes les polítiques en matèria de digitalització i ciberseguretat significarà un impuls i una millora de les mateixes, ja que l'agència donarà una resposta professionalitzada i global a les necessitats específiques de les conselleries i organismes públics, sota criteris de racionalització i sostenibilitat econòmica”, ha explicat Arcadi Espanya.

“El Consell afronta en estes moments, el desafiament de culminar la transformació digital de la Generalitat i per això necessita definir estratègies acció innovadores, que s'anticipin els canvis que estan esdevenint i que contribueixin a consolidar un model de creixement sostenible”, ha apuntat el conseller.

mesures socials

Pel que fa a l'anomenat “escut social”, la coneguda com a Llei d'Acompanyament inclou com a novetat que el carnet Jove per a joves entre 14 i 30 anys serà completament gratuït després de la supressió del pagament de la taxa de 7,70 euros per expedició.

"Amb esta mesura, la Generalitat pretén ajudar un col·lectiu que està patint amb especial virulència les conseqüències de l'escalada de preus que ha provocat la pandèmia i la invasió de Rússia a Ucraïna”, ha explicat el titular d'Hisenda. 

A més, entre les mesures que recull la llei de mesures fiscals hi ha la modificació de la Llei 3/2019 de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana que prohibeix que les empreses o entitats de serveis socials que hajan estat multades amb una sanció ferma puguen accedir a contractes públics.

De la mateixa manera, la normativa estableix que els futurs centres residencials només podran tindre un màxim de 100 places per assegurar la qualitat i el benestar de les persones residents.

Millores al transport

La Llei de Mesures Fiscals també introdueix modificacions a la Llei de l'Taxi de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d'oferir el servei de transport públic discrecional de viatgers a aquelles poblacions que no disposen d'autoritzacions de taxi, permetent així la recollida en estes municipis per part de taxis que tinguen l'autorització en una localitat pròxima.

Així mateix, per evitar la possible picaresca que es podria donar entre els prestadors del servei d'anar a recollir passatgers a municipis on ja existeix servei, s'ha inclòs la previsió de la qual la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en publicarà una llista actualitzada dels municipis que no disposen dautoritzacions de taxi per al coneixement de les persones usuàries.

També es modifica la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana per adaptar-la a les necessitats actuals. Així s'incorpora a la classificació del transport de viatgers, el transport a la demanda per prestar un servei de mobilitat en nuclis rurals o deficitaris. D'esta manera, es podran modificar els contractes de servei públic de transport davant de situacions excepcionals de baixa demanda, que posin en risc la viabilitat i la continuïtat del servei.

Nous recursos turístics de primer ordre

La Llei de Mesures Fiscals també recull la inclusió de les societats musicals de la Comunitat Valenciana i la pirotècnia dins de la consideració de recursos turístics de primer ordre, amb l'objectiu principal de contribuir a impulsar-ne la difusió, la promoció i la protecció.

Igualment, s'habilita la Administració Turística perquè puga requerir a les plataformes digitals que publiciten i comercialitzen allotjament turístic, la informació necessària per a la funció inspectora, així com impulsar acords de col·laboració amb les plataformes digitals per tal de vetllar el compliment de la normativa turística.

Àrea industrial avançada

Així mateix, la Llei d'Acompanyament introdueix la modificació de la Llei 14/2018 de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat que es completin les dotacions necessàries perquè una àrea industrial puga obtindre la classificació d'avançada.

Com a novetat, s'hi inclouen requisits com la instal·lació d'oficines bancàries, instal·lacions per a la pràctica esportiva, escola o centre deducació infantil de primer cicle (zero a tres anys) o ludoteca infantil, hotel o servei dallotjament similar, servei de salut i servei de prevenció de riscos laborals mancomunats.