Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

La Generalitat incorpora 300 tècnics a més de 100 entitats locals per captar fons europeus

Este dilluns comença la formació específica a estes professionals per preparar-los a la captació d'estes recursos.

La Generalitat ha culminado la incorporación de 300 técnicos en más de 100 consistorios y mancomunidades para agilizar la gestión y obtención de fondos europeos, en el marco del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Als 200 professionals que estaven ja incorporats i treballant, s'han sumat ara 100 més, tots seleccionats per Labora, de manera que ha quedat ja completa la plantilla que prestarà el servei. Este mateix dilluns començarà la formació intensiva a estes professionals per preparar-los en la captació d'estes recursos.

“Des de la Generalitat estem ajudant i col·laborant amb ajuntaments i mancomunitats a obtindre fons europeus, cosa que de vegades pot resultar complexa, sobritot per a consistoris més petits. Per això s'ha subvencionat la contractació d'estes tècnics, tots ells joves, graduats i amb coneixement d'idiomes”, ha assenyalat el director general d'Administració Local, Toni Such.

“Oferirem a estes professionals una formació de 64 hores que s'impartirà al llarg de 3 setmanes perquè coneguen bé els recursos que la Unió Europea ofereix per ajudar els ajuntaments i la ciutadania. Així mateix, també col·laboraran amb autònoms i pimes en la cerca de recursos econòmics”, ha afegit Such.

L'objectiu és impulsar la realització de projectes susceptibles de ser finançats per fons Next Generation, fons estructurals i fons competitivitat, així com assessorar pimes locals i autònoms en la captació d'estes fons, en coordinació amb els agents de desenvolupament local, els pactes territorials docupació i les seccions territorials de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Per al desenvolupament de la feina, els tècnics disposaran també de sistemes d'informació que els permetran treballar de manera col·laborativa. Així, la Generalitat n'ha creat una plataforma específica per a la gestió dels fons europeus que, a més de recollir totes les convocatòries, és capaç, mitjançant intel·ligència artificial, identificar quines són les més adequades a cada poble ia cada pime.

Prioritats: projectes verds i digitalització

Atenent les característiques del programa, almenys un 20% de les actuacions realitzades han d'estar relacionades amb projectes verds i digitalització, de manera que contribueixin a la transformació productiva cap a una digitalització més gran i cap a una economia verda, més respectuosa amb el medi ambient.

Pel que fa a les persones seleccionades, totes estan en possessió d‟una titulació universitària i han hagut d‟acreditar un nivell B1 d‟anglès o francès. Els contractes destes tècnics tindran una durada màxima dany i mig i la jornada de treball serà a temps complet, podent ser continuada o partida, en funció del municipi.

Les entitats beneficiàries deste programa han de ser mancomunitats que integrin algun municipi de menys de 2.000 habitants o ajuntaments a partir de 2.000 habitants. En el cas dels consistoris, si disposen dentre 2.000 i 5.000 habitants contractaran una persona, i si tenen més de 5.000 habitants podran contractar dos.

“Este era un programa necesario que ha sido muy bien recibido por los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y por las mancomunidades. Desde el Consell siempre vamos a estar al lado de las entidades locales apoyándoles para que pugan conseguir sus objetivos”, ha señalado el director general.

Pla de recuperació, transformació i resiliència

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, per a la reconstrucció econòmica sòlida, inclusiva i resilient després de la crisi de la COVID i per respondre-hi als reptes de la pròxima dècada.

En este pla de recursos financers europeus extraordinaris s'han assignat a les comunitats autònomes 11.151 milions destinats a polítiques públiques. Concretamente, a la Comunitat Valenciana se le han adjudicado 1.055 millones para la ejecución de proyectos relacionados con los ámbitos reseñados. Para que estos fondos lleguen a la ciudadanía se convocan estes ajudes, destinadas a la dotación de personal técnico formado para que los ayuntamientos pugan acceder a estes subvenciones.