Notícies d'Alacant i província

diumenge, 5 febrer 2023

Generalitat publica com serà el procés per fer fixos 9.205 interins de Sanitat

El valencià puntuarà igual que la formació oficial segons la resolució publicada hui al DOGV i que es pot consultar a la pàgina web de Conselleria

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública publica este dimecres al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució de 16 desembre de 2022 per la qual es regulen les mesures necessàries per a l'execució i el desenvolupament del procés d'estabilització del personal interí que treballa a la Sanitat valenciana, derivat de la Llei 20/2021 de 28 de desembre.

- Publicitat -

El text complet d'este procediment, que permetrà consolidar 9.205 treballadors, es pot consultar a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.

Tal com estableix la Llei 20/2021, es duran a terme dos tipus de processos selectius. D'una banda, el concurs oposició (9.171 places) per a aquelles places de naturalesa estructural ocupades temporalment o ininterrompudament en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

- Publicitat -

D'altra banda (34 places), el procés d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada per sistema de concurs per a places ocupades de forma ininterrompuda abans de l'1 de gener de 2016, o estiguessin sent ocupades de forma temporal des de la mateixa data.

Un cop resolts estes processos, que han d'estar finalitzats abans del 31 de desembre del 2024, un total de 9.205 persones accediran a una plaça fixa al Sistema Valencià de Salut. Del total, es convoquen 8.950 places estatutàries i 221 llocs de funcionaris de gestió sanitària per concurs de mèrits. Les altres 27 places estatutàries i 7 llocs de funcionaris de gestió sanitària es convoquen pel sistema de concurs oposició.

El reglament regula el nomenament de tribunals, els criteris generals de les convocatòries, els terminis dels tràmits, els barems aplicables, així com les fórmules de desempat i adjudicació de places, entre d'altres aspectes.

Ponderació de l'experiència i l'oratge treballat en pandèmia

Pel que fa a la baremació, s'han resolt ponderar amb fins a 70 punts sobre 100 els serveis prestats. Els 30 punts restants es consideraran altres mèrits i s'atorgaran per la superació, sense plaça, de processos selectius anteriors de la mateixa categoria convocats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel valencià i per altres activitats formatives.

Pel que fa a l'experiència, es recompensarà l'oratge treballat durant la pandèmia atesa la importància que ha tingut el personal del sistema de salut en esta etapa. Per això, els mesos treballats del 14 de març del 2020 al 20 de juny del 2020, i el període del 25 d'octubre del 2020 al 8 de maig del 2021 es valorarà el doble del que s'estableix.

En el cas del valencià, la puntuació màxima és de 15 punts, la superació de la fase d'oposició d'un procés selectiu de la mateixa categoria els darrers deu anys anteriors són 5 punts, i la formació fins a un màxim de 15 punts.

En este darrer apartat, el d'altres activitats formatives, puntuaran cursos inclosos en plans de formació, titulacions acadèmiques oficials diferents de les requerides en el procés d'estabilització, graus universitaris, màsters universitaris oficials, altres especialitats i el doctorat -amb un màxim de 15 punts-, tot això dins de la mateixa classificació estatutària que la categoria convocada.

A més, per agilitzar els processos de valoració dels mèrits i façalitar la presentació de la documentació justificativa, per primera vegada, l'Administració puntuarà d'ofici els serveis prestats a centres sanitaris públics directament gestionats, el valencià, les titulacions oficials restants i els cursos realitzats a l'Escola Valenciana de la Salut des de l'any 2010.

Ferm compromís amb la reducció de la temporalitat

estes mesures s'alineen amb les recomanacions aprovades per unanimitat entre totes les comunitats autònomes al si del Ple de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut el 21 doctubre de 2022.

Un procés excepcional d'estabilització amb què la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en particular, i la Generalitat en general, estan fermament compromeses. Quan conclogui, a 31 de desembre de 2024, l'objectiu és que haguessin aconseguit consolidar una ocupació fixa els 9.205 treballadors que des de fa anys es troben en situació temporal a l'administració sanitària.

La consecució d'esta fita revertirà la situació que ha patit este personal des de fa anys per la imposició de la taxa de reposició zero dels exercicis 2012 al 2015, que va impossibilitar incorporar les places que en aquell moment s'estaven ocupant en règim d'interinitat a les corresponents ofertes d'ocupació pública.

Processos selectius del 2017, 2018 i 2019

Este procés d'estabilització de l'ocupació i reducció de la temporalitat discorre en paral·lel als procediments per concurs oposició (OPE) que s'estan celebrant per cobrir-ne més 11.800 places.

En concret, són més de 110 convocatòries corresponents a les OPE dels anys 2017, 2018 i estabilització de 2019 els exàmens del qual van ser endarrerits a causa de la pandèmia per coronavirus i es van reprendre el març de 2022. Els primers exàmens van començar llavors i està previst que els darrers sigan el primer trimestre del 2023. A això se sumen les 4.789 places ja consolidades amb les OPE dels últims anys.

CatalàEspañol