Notícies d'Alacant i província

dimarts, 31 gener 2023

La Unió reclama que l'etiquetatge de torró protegit Xixona i Alacant aclareixi l'origen d'ametlla i mel

L´organització demana a Conselleria d´Agricultura que actuï d´ofici i fomenti l´ús de matèries primeres de la regió

La UNIÓ Llauradora ha demanat a la Conselleria de Agricultura que actuï d'ofici per evitar que la falta d'informació sobre l'origen de les primeres matèries (ametlla i mel) utilitzades en la fabricació dels torrons emparats a les IGP Xixona i Torró d'Alacant indueixi a error les persones consumidores.

- Publicitat -

En este sentit, LA UNIÓ ha dirigit un escrit a la Conselleria d'Agricultura perquè en impulsi una modificació del plec de condicions de la IGP Xixona i Torró d'Alacant a fi que la procedència de les matèries primeres utilitzades estigua delimitada sense cap tipus de confusió o en cas contrari exigeixi el compliment de la legislació vigent i es referenciï en l'etiquetatge de tots els torrons emparats a les IGP Xixona i Torró d'Alacant el país d'origen exacte o procedència de les ametlles i mels utilitzades en la fabricació. Amb això s'aconseguiria evitar esta possible confusió entre les persones consumidores que cada cop són més exigents pel que fa a l'origen del que estan consumint.

LA UNIÓ recorda que l'etiquetatge dels aliments a la Unió Europea es regeix pel Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 d'octubre del 2011, sobre la informació alimentària façalitada al consumidor, i esta normativa estableix clarament que la indicació del país dorigen o el lloc de procedència serà obligatòria quan la seua omissió pogués induir a error al consumidor quant al país dorigen o el lloc de procedència real de laliment. Així mateix, especifica que cal indicar el país d'origen o lloc de procedència quan l'ingredient primari siga diferent del lloc de procedència de l'aliment.

- Publicitat -

No obstant això, esta exigència legal no és aplicable als torrons i altres productes transformats emparats per una IGPperquè els plecs de condicions ja defineixen quin és el país d'origen o lloc de procedència possibles de les matèries primeres utilitzades.

El que passa realment és que al final als respectius plecs de condicions dels torrons emparats per la IGP es defineix l'origen en condicional sense concretar-ho, podent utilitzar ametlles procedents de qualsevol part del món amb l'únic requisit de procedir de zones o regions caracteritzades per la benignitat del clima mediterrani, És a dir de quasi qualsevol part del món on es produeixin ametlles i mel. Per este motiu, LA UNIÓ demana a Conselleria d'Agricultura que intervingui d'ofici per posar fi a esta ambigüitat i l'origen d'estes primeres matèries quede clarament especificat.

Paral·lelament, i per incentivar l'ús d'ametlles i mels d'origen valencià als torrons, independentment d'estar emparats o no per la IGP Xixona i Torró d'Alacant, LA UNIÓ sol·licita que la Conselleria d'Agricultura estableixi una línia d'ajuts a la promoció de torrons elaborats a la Comunitat Valenciana amb ametlles i mels d'origen valencià.

CatalàEspañol