Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 abril 2024

Una de cada tres empreses alacantines té segell femení i disminueixen les administradores societàries

Un estudi d'INECA conclou a més que la presència de dones és més gran en graus de Medicina i Serveis Socials mentre es mostra reduïda en Informàtica i enginyeries industrials i constructives

El Institut d'Estudis Econòmics de la Província d'Alacant ha actualitzat l'informe que va realitzar el 2021 titulat Situació laboral de la dona a la província d'Alacant on analitzava els salaris, el nivell de formació i l'evolució de l'ocupació al nostre territori més pròxim. L'anàlisi reflecteix que s'han produït avanços tendents a l'equilibri, però no són suficients.

D'una primera anàlisi es desprèn que la situació ha millorat sensiblement, però potser no al ritme esperat. La incorporació de la dona al mercat laboral és un fet irrefutable que en els graons superiors de les carreres professionals pateix un veritable impuls. Les carreres STEM segueixen sent poc atractives per a les dones, hi ha menys emprenedoria laboral al col·lectiu femení i els salaris, a igualtat de formació, continuen per sota dels seus homòlegs masculins. Segons el parer del president d'INECA, Nacho Amirola, “cal un compromís total de les institucions i de les empreses perquè l'equitat laboral siga una realitat en els pròxims anys".

L'informe, realitzat per Francisco Llopis, director d'Estudis d'INECA, ha revelat que dins de l'àmbit societari de les empreses, les dones són minoria tant a l'hora de constituir l'activitat com a l'alta direcció. Pel que fa a les societats constituïdes, les dones només representen un terç de la dada mostrada pels barons, o el que és el mateix, només es troba 1 dona per cada 3 homes que constitueixen una societat. I encara que hi ha hagut algun canvi en esta proporció, la veritat és que al final d'estes dos dècades la presència de les dones no s'ha incrementat.

Si es posa el focus en les dones que apareixen com a administradores o directores generals de les societats, la situació no millora. En la darrera dècada, hi ha menys dones com a administradores o directores generals i la proporció respecte de l'home no ha variat, i ha representat el 41%. Esta situació millora sensiblement pel que fa al règim d'autònoms, amb una dona en situació d'autònoma per dos homes al mateix règim.

Este microinforme ha analitzat també l'evolució de la presència femenina als graus universitaris cientificotecnològics (estudis universitaris compresos als camps de les Ciències, Informàtica, Enginyeria/indústria/construcció i salut/serveis socials) a les universitats de la província d'Alacant. En general n'hi ha una presència molt similar quant a homes i dones, amb valors al voltant del 92% a la ràtio de dones i homes.

Tot i això, dins d'esta tipologia d'estudis encara hi ha diferències significatives entre graus. Així, al camp de les Ciències hi ha globalment una igualtat, que passa a ser predominantment femenina al camp de la Medicina i els Serveis Socials, mentre que per contra als camps de la Informàtica i les Enginyeria-Indústria-Construcció es decanten clarament a favor dels barons.

Per part seua, la vicepresidenta econòmica d'INECA, Dolors Mejía, ha afegit que “per solucionar les diferències salarials, trencar els sostres de vidre o desprendre's del 'sòl enganxós' hem de treballar en equip. Només amb el compromís de tots podrem assolir l'equitat plena a la nostra societat. I este compromís i unió de tots, ha d'estar acompanyat de la implementació de polítiques d'igualtat, tant a les empreses privades com als organismes públics, que siguen mesurables per valorar els avanços que es produeixen en l'oratge”.