fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 11 agost 2022

Elx arrenca el període de pagament voluntari de l'IBI i l'IAE

Els rebuts domiciliats es carregaran el proper 29 d'octubre i la resta es podran pagar per banca electrònica, en les oficines de SUMA o en els caixers automàtics

La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, ha informat que des d'hui i fins al 5 de novembre està obert el període de cobrament voluntari de l'IBI (urbà, rústic i de característiques especials) i de l'IAE.

- Publicitat -

Els rebuts domiciliats es carregaran el proper 29 d'octubre i els que no el tinguin domiciliat el podran pagar per banca electrònica, en les oficines de SUMA o en els caixers automàtics. A partir del dia 6 de novembre, inclusivament, els rebuts pendents de pagament tindran interessos de demora.

Tal com ha explicat la regidora, "respecte a l'IBI urbana, anem a emetre a l'cobrament un total de 196.664 rebuts, això suposa 694 més que en

- Publicitat -

2020. L'import dels rebuts emesos ascendeix a 57.322.483 euros, 76.984 més que el passat exercici ".

Quant als rebuts de característiques especials, Macià ha dit que els rebuts són els mateixos. S'emeten dos rebuts de l'AP7 per 4.319 euros i 18 rebuts de l'aeroport per un import de 3.052.958 euros.

"Respecte a les dades d'IBI rústica, emetem 9.652 rebuts el que significa 43 més que el 2020" m, ha assenyalat la regidora qui ha puntualitzat que "no obstant això, l'import dels rebuts, que ascendeix a 283.747 euros, són 1.315 euros que el 2020. Tot i que emetem més rebuts la recaptació és una mica menor ja que des de l'any passat hi ha bonificacions per a les parcel·les que tenen bassa de reg ".

En dades globals, el total de l'Ibi ascendeix a 60.663.509 euros. "Estem parlant de 206.336 rebuts en el seu conjunt".

Pel que fa als beneficis fiscals, per a este any hi ha 1.951 rebuts bonificats, una trentena més que l'any passat. En VPO hi ha 45 rebuts més que es beneficien; en famílies nombroses el nombre ha baixat en 9 rebuts amb beneficis fiscals i, en tercer lloc, pel que fa als solars de construcció, hi ha 15 rebuts bonificats més. Un total de 30 solars en construcció compten amb beneficis fiscals (es donen quan una mercantil té un solar per a construir, durant tres anys fins que es construeix, té un benefici fiscal de l'70% ".

Tal com ha explicat Macià, "estes 15 solars més en construcció són la prova de la reactivació que està experimentant este sector a Elx".

També és destacable que han pujat 17 els rebuts amb beneficis fiscals per a plaques solars.

També pugen els edificis religiosos que estan exempts de l'pagament d'este impost. Este any són 6 més que el 2020, de 262 s'ha passat a 268.

Impost d'Activitats Econòmiques

Patricia Macià ha ofert també dades de l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) dirigit a aquelles persones jurídiques la xifra de negocis és igual o superior a l'milió d'euros.

La regidora ha aclarit que estes dades corresponen al l'any 2019, és a dir, els efectes de la pandèmia no es reflecteixen en estiguas estadístiques encara.

"L'import net de la xifra de negocis que es té en compte a efectes de l'IAE és el que resulta dos anys abans a la data de la meritació de l'impost, en este cas la de 2019", ha apuntat la responsable de la gestió financera de l' Ajuntament.

Macià ha explicat que el nombre de contribuents de 2021 ascendeix a 2.313, són 24 més que el 2020. "És a dir, hem augmentat el nombre de contribuents que paguen l'IAE, i estem parlant d'una quota municipal de 4.989.367 euros, la qual que significa un increment de 64.973 euros ".

Quant als beneficis fiscals de l'IAE es queda igual que en 2020. Hi ha 55 contribuents que es beneficien, cas d'entitats sense ànim de lucre, d'ensenyament, d'investigació o de cooperatives i societats agràries.

La regidora ha dit que els sectors d'activitat relacionats amb el calçat, amb el comerç a l'engròs i menor, promoció immobiliària, automoció i restauració-cafeteries, segueixen sent "el motor de l'economia local".

La promoció immobiliària d'edificació passa de 68 el 2020 a 77 en 2021, per contra hi ha 12 oficines menys a la ciutat que han passat de 82 a 70.

ValenciàEspañol