Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 novembre 2023

Des d'hui es pot completar la documentació requerida per rebre les ajudes del Pla RENOVE

El Pla Renove fomenta l'adquisició de turismes, furgonetes, vehicles pesants i motocicletes.

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat hui a la seua seu electrònica el formulari per carregar la documentació justificativa requerida per completar la sol·licitud d'ajuda a el Pla Renove. Este formulari permet adjuntar els documents necessaris per validar la reserva de crèdit realitzada prèviament.

Des d'hui, es podrà indicar el compte bancari, annexar la fitxa tècnica (targeta ITV) de el vehicle adquirit, el permís de circulació, el document justificatiu de pagament de la factura de venda, la documentació de el vehicle convertit en ferralla, així com la resta de requeriments que es detallen a la Guia Renove.

En primer lloc, les persones interessades han d'iniciar el procés de sol·licitud emplenant el formulari de reserva de l'import de l'ajut corresponent per l'operació d'adquisició de el vehicle, formulari que està disponible des del 20 d'octubre a la seu electrònica: https: // seu .serviciosmin.gob.es / es-ca / Paginas / index.aspx

Un cop feta la reserva de crèdit, l'interessat disposa de 120 dies en el cas d'adquirir un turisme, furgoneta o motocicleta, i 180 dies en cas de vehicle pesat, per carregar al formulari habilitat des d'hui la documentació corresponent.

L'accés a l'aplicació informàtica del Pla Renove s'ha de fer exclusivament mitjançant certificat electrònic de persona física que permeti la signatura electrònica de les sol·licituds. En cas de no disposar del certificat, el sistema permet que es puga nomenar un representant amb certificat electrònic només a efectes de presentació de les sol·licituds i realització de notificacions. Els concessionaris, punts de venda i agents poden façalitar els mitjans informàtics necessaris i assessorar en el procés.

L'avaluació i la validació dels expedients d'ajudes, i els pagaments corresponents, s'iniciarà al novembre i serà un procés que s'estengui durant els sis primers mesos del 2021.

Pla RENOVE

El «Programa de Renovació de el parc circulant espanyol el 2020 (PLA RENOVE 2020)» incentiva l'adquisició a Espanya de vehicles amb les millors tecnologies disponibles, que permeti la substitució dels vehicles més antics per models més nets i més segurs, incorporant a la mateixa temps criteris ambientals i socials. Per això, compta amb un pressupost total de 250 milions d'euros. L'adquisició de turismes es fomenta amb 200 milions d'euros, la de furgonetes lleugeres amb 25 milions d'euros, vehicles pesants (autobusos i camions) amb 20 milions d'euros i motocicletes amb 5 milions d'euros.

Fins hui s'han realitzat unes 15.000 operacions de reserva de crèdit, i hi ha pressupost disponible previsiblement fins que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, el pròxim 31 de desembre de 2020.