Notícies d'Alacant i província

dilluns, 30 gener 2023

El Consell ratifica l'Estratègia d'Envelliment Actiu i la Lluita contra la Soledat no desitjada 2023-2027

La seua finalitat és establir polítiques perquè les persones grans continuïn gaudint de la vida al màxim i de la millor manera.

El Consell ha estat informat de l'Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita contra la Soledat no desitjada 2023-2027 elaborada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives com a eina dinàmica i eficaç per establir les polítiques orientades a aconseguir que la gent gran continuï gaudint de la vida al màxim i de la millor manera possible i acompanyades de tota la societat.

- Publicitat -

El text proposa com a principis bàsics l‟autodeterminació de la persona; la participació; la solidaritat intergeneracional; entorns amigables i assegurances; inclusió i atenció centrada en la persona, tot això dacord amb les competències de les diferents administracions públiques.

L'Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita contra la Soledat no desitjada es configura com un instrument per donar resposta a la soledat, el maltractament i la violència de gènere en esta població i la planificació amb criteris d'igualtat i equitat a tot el territori, amb especial atenció a les dones, a la diversitat funcional, cultural i/o sexual, ia la fixació de les persones al territori evitant la despoblació del món rural.

- Publicitat -

En este sentit, estableix mesures per façalitar-ne l'accessibilitat física; l'accés a la comunicació i la utilització de la tecnologia; l'accés econòmic als recursos ia l'habitatge adaptat; la coordinació entre sistemes per procurar que la persona pugui residir al seu entorn; la participació de la gent gran i la seua visibilitat, i millorar la imatge social i la sensibilització de la societat cap a este sector de la població.

Línies, objectius i mesures

Per abordar els aspectes més rellevants, l'Estratègia s'ha organitzat al voltant de cinc línies estratègiques i 18 objectius amb 61 mesures per implantar, especificant per a cada mesura els òrgans que coordinen i hi intervenen.

La primera d'estes línies, 'Autonomia personal i bon tracte', té com a objectiu promocionar el benestar i l'autonomia a mesura que s'envelleix, mitjançant el desenvolupament de les seues capacitats i des d'un enfocament comunitari.

Per aconseguir-ho s‟han establert una sèrie de mesures que van dirigides a la consolidació del model d‟atenció integral centrat en la persona: accions formatives per al personal dels centres residencials públics de la Generalitat i increment de les plantilles; adequació dels espais físics i disseny duna guia de bones pràctiques per a la progressiva adaptació del funcionament dels centres residencials cap a este model.

Igualment, per lluitar contra tot tipus de violències i maltractament cap a la gent gran es plantegen diverses mesures, com ara el disseny i la difusió de protocols i la realització d'accions de sensibilització i de campanyes informatives.

També són destacables les mesures encaminades a afavorir el procés d'envelliment actiu a l'entorn amb recursos de millora de la vida a casa, accions formatives en la utilització de les noves tecnologies i la potenciació dels serveis de proximitat com són els centres d‟envelliment actiu i els centres de dia.

Com a segona línia s'ha establert la 'Convivència i solidaritat generacional' per reduir el risc d'aïllament social de la gent gran i la solitud no desitjada. Amb este objectiu, es promocionaran entorns amigables, inclusius, accessibles i assegurances, que façalitin la interacció social de totes les generacions.

Així mateix, es promocionaran els programes específics per a persones en situació de soledat no escollida i la promoció del model d'habitatge que fomenti la vida en comú entre la gent gran.

La tercera línia, 'Inclusió i accés als serveis públics', trper garantir la universitat dels serveis i les prestacions que afavoreixin la inclusió en el procés d'envelliment actiu, com ara el foment dels canals d'informació des dels serveis de proximitat; el disseny de propostes de millora dels serveis públics i privats bàsics per adaptar-los a les necessitats de la gent gran i la formació dels professionals de làmbit social i sanitari per millorar latenció a este col·lectiu.

'Reptes demogràfics' és la quarta línia que estableix la relació de l'envelliment amb la despoblació i el moviment migratori, per la qual cosa es tracta de fomentar i potenciar la dinamització, participació i permanència de les persones grans a l'entorn rural. Es tracta d'un eix que busca arrelar les persones als territoris.

A fi d'augmentar els serveis públics a les zones rurals, es recullen diverses mesures, com ara la potenciació dels equips professionals itinerants d'atenció domiciliària, de violència de gènere, de prevenció de la malaltia mental i de promoció de l'autonomia; la creació de recursos auxiliars dels centres de dia per a la gent gran al territori rural i la implantació del transport a demanda.

També cal destacar, la promoció d'iniciatives per millorar la connexió a internet i les habilitats TIC de la gent gran dels entorns rurals, punts de wifi gratuïts i cursos d'alfabetització digital, així com el foment de les xarxes de suport veïnal al món rural

Finalment, la cinquena línia de 'Participació' tracta l'apoderament de la gent gran per tal de promoure el canvi social cap a un nou paradigma de l'envelliment actiu, que atorgui visibilitat i protagonisme a la gent gran. En este àmbit s'inscriuen les activitats d'informació, investigació i coneixement del sector de la gent gran per executar polítiques públiques eficaces.

Per això, es proposa la realització de campanyes que promoguin una visió positiva de la població gran combatent la discriminació i l'edatisme; la promoció d'accions que façalitin la intervenció a la vida universitària de la gent gran com a persones expertes que aporten valor i coneixement; foment de la participació de la gent gran als mitjans de comunicació i debats públics per tal d'eliminar estereotipus sobre la vellesa i l'envelliment; la realització d'accions de sensibilització i la promoció d'actuacions que contribueixin a l'adhesió de les administracions locals al programa 'Ciutats Amigables amb la Gent Gran', entre les mesures més destacades.

CatalàEspañol