Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

El Consell posa en marxa una xarxa d'emprenedoria digital per afavorir iniciatives empresarials innovadores

El projecte Retech FabLab compta amb un pressupost de 5,2 milions i pretén crear una xarxa d'entitats públiques i privades entre diferents regions per detectar i promoure un marco d'iniciatives empresarials tecnològiques

La Generalitat Valenciana ha posat en marxa el projecte Retech FabLab, amb un pressupost de 5,2 milions, destinats a teixir una xarxa d'emprenedoria digital entre diferents regions espanyoles per afavorir iniciatives empresarials conjuntes vinculades al desenvolupament de noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, la computació o la ciberconnectivitat, que façalitin el desenvolupament de nous béns i serveis, així com la modernització de la indústria existent.

La finalitat és acompanyar les empreses valencianes en la transició cap a una nova economia basada en el coneixement, l'eficiència i el desenvolupament mediambiental sostenible.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital finança amb 1,3 milions l'execució d'este projecte a la Comunitat Valenciana, que es completa amb l'aportació de 3,9 milions procedents dels Fons Retech del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital i en què també participen les comunitats d'Aragó, Catalunya, Navarra, Cantàbria i la Rioja, tal com ha explicat la consellera Josefina Bueno.

Este projecte, que té un caràcter col·laboratiu clar, pretén crear una xarxa interconnectada d'entitats públiques i privades capaces de detectar, promoure i encoratjar un marco d'iniciatives empresarials tecnològiques basades en estes noves tecnologies habilitadores i façalitar el creixement de les startups que assegurin la seua continuïtat al territori.

Per això es comptarà amb eines virtuals comunes per a totes les regions i cada entitat podrà a disposició del projecte una ubicació física.

L'aportació de la Comunitat Valenciana al projecte es concreta a la identificació del potencial de les empreses emergents amb base tecnològica de la Comunitat participants al projecte, amb l'objectiu de façalitar-ne el creixement mitjançant l'elaboració de plans individuals en funció del seu grau de maduresa tecnològica.

També es liderarà l'emissió d'un informe mensual amb les innovacions tecnològiques dutes a terme a tot el món, amb estadístiques d'èxit que permetin a les empreses emergents situar-se a l'avantguarda tecnològica i crear una plataforma d'ajudes on les startups coneixeran les oportunitats de finançament que es llancen a nivell europeu, nacional, regional i local.

Finalment, des de la Comunitat Valenciana també s'impulsarà a la participació de les startups projectes de finançament europeu i es façalitarà el suport tècnic per a l'elaboració de documentació necessària per participar en estes projectes europeus.