Notícies d'Alacant i província

dijous, 28 setembre 2023

La Comunitat Valenciana rebrà 9.410.700,18 euros per al desenvolupament del Pla d'acció primària i comunitària

El finançament té com a objecte augmentar la capacitat de resolució de l'atenció primària, fomentar la qualitat assistencial i la pràctica basada en l'evidència científica; i reforçar l'orientació comunitària, la promoció de la salut i la prevenció en Atenció Primària de Salut.

El Consell de Ministres ha aprovat este dimarts, a proposta del Ministeri de Sanitat, la distribució de 19.022.520 euros a la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament del Pla d'acció d'atenció primària i comunitària 2022-2023.

- Publicitat -

En total, el Govern destina 172.425.000 euros entre 15 comunitats autònomes i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA), dels quals la Comunitat Valenciana rebrà 9.410.700,18 euros dins del Capítol IV del pressupost de despeses del Ministeri de Sanitat, per al Marco Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària, a l'exercici pressupostari 2022, més 9.611.819,82 euros del Capítol VII.

El finançament té com a objecte augmentar la capacitat de resolució de l'atenció primària, mitjançant la identificació dels procediments diagnòstics que s'han de fer i l'adquisició d'equipament i formació necessària; i optimitzar els processos administratius que es realitzen a Atenció Primària per aconseguir la necessària agilitat operativa en el seu desenvolupament.

- Publicitat -

Així mateix, esta quantia té com a finalitat fomentar la qualitat assistencial i la pràctica basada en l‟evidència científica amb, per exemple, l‟increment de la interoperabilitat de les històries de salut digitals autonòmiques entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària; la Implementació íntegra de les recomanacions recollides a les Estratègies de Salut del SNS referides a Atenció Primària; i la de les recomanacions de “no fer” en Atenció Primària pertanyents al projecte “Compromís per la qualitat de les societats científiques a Espanya” segons l'actual metodologia establerta entre Guia Salut i el Ministeri de Sanitat.

Finalment, estes fons també tindran per finalitat reforçar l'orientació comunitària, la promoció de la salut i la prevenció en Atenció Primària de Salut, mitjançant el desenvolupament d'una Estratègia de Salut Comunitària a nivell de les Comunitats i Ciutats autònomes i l'enllaç a eines de recomanació d'actius per a la salut i els recursos comunitaris a la Història de Salut Digital.

Tots estes objectius es corresponen amb les accions recollides a l'Objectiu 3 (Capacitat de resolució), 8 (Qualitat Assistencial) i part del 9 (Orientació a la comunitat), del Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 15 de desembre del 2021.

Este Pla d'Acció és, així mateix, l'element principal de la reforma 'Enfortiment de l'Atenció Primària i Comunitària' inclosa al Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la finalitat del qual és desenvolupar i executar el Marco Estratègic per a l'Atenció Primària i Comunitària, aprovat i publicat el 2019.

Els fons es distribuiran a totes les comunitats autònomes (excepte el País Basc i la Comunitat Foral de Navarra) ia les ciutats de Ceuta i Melilla (a través de l'INGESA), d'acord amb els criteris aprovats pel Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) a la reunió del passat 20 de juliol de 2022. Amb posterioritat a les presents autoritzacions, al si del CISNS, s'aprovarà la distribució resultant.