Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Constituïda la comissió d'experts per proposar un nou model de gestió integral de les emergències

Elaborarà un informe que servirà per implantar un nou model de gestió d'emergències que de resposta a l'escenari de més risc a què s'enfronta la Comunitat Valenciana

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat el decret pel qual es constitueix la comissió tècnica per a l'elaboració d'un informe o proposta d'un model de gestió integral de les emergències a la Comunitat Valenciana. 

- Publicitat -

esta comissió sorgeix després de la constatació que el nostre territori camina cap a unes emergències cada cop més complexas, que a més de perdre el seu caràcter estacional, obliguen a mobilitzar, gestionar i coordinar un nombre cada cop més gran de recursos de diferents administracions públiques.

A més, és evident l'existència d'un consens en tota la comunitat científica que els escenaris de més risc d'emergències a la Comunitat Valenciana, es produiran en intervals més curts i tindran un caràcter més extrem, particularment en el cas dels incendis forestals.

- Publicitat -

Este decret recull la composició de la comissió tècnica, queestà integrada per personal expert en emergències, de la universitat i membres dels Serveis de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS). 

L'objectiu d'este nou òrgan és treballar en un model per integrar totes les administracions que gestionen emergències per assolir una major coordinació i optimització de tots els recursos d'això, des de la salvaguarda de les competències de cada Administració, buscant-ne l'encaix i la viabilitat per generar un sistema millor greixat i integrat per respondre davant les emergències. 

A més, esta comissió haurà d'estar constituïda en un termini màxim de 15 dies des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'esta resolució, havent d'emetre un informe/proposta de conclusions en un termini màxim de sis mesos des de la seua constitució.