Notícies d'Alacant i província

dimarts, 29 novembre 2022

Cultura signarà un conveni amb el Circ del Sol perquè cada 2 anys torni a Alacant

a Junta de Govern Local aprova el document que inclou la utilització duna parcel·la municipal per part de la companyia que quedarà per a ús públic.

La Regidoria de Cultura, que dirigeix ​​Antonio Manresa, signarà un conveni amb el Circ del Sol perquè la companyia representi cada dos anys els seus espectacles a Alacant. Per això l'Ajuntament cedirà una parcel·la a la Platja de Sant Joan que entre cada muntatge quedarà per a ús públic. El document ha estat aprovat este dimarts a la Junta de Govern Local.

- Publicitat -

Manresa ha destacat que "el fet que el Circ del Sol pugui venir a Alacant amb els seus espectacles és una molt bona notícia no només des del punt de vista artístic sinó també turístic". I a més, ha assenyalat l´edil, "generem un espai públic perquè pugui ser utilitzat per les àrees de Cultura, Esports, Festes i Joventut al PAU 5, una zona d´expansió que necessita este tipus de dotacions".

Els espectacles anteriors del Circ del Sol han reunit uns 95.000 espectadors. A més, repercuteix en l'economia local ja que els treballadors, uns 120 entre artistes i tècnics, s'allotgen a la ciutat, i es produeixen contractacions de proveïdors locals durant el muntatge, les representacions i el desmuntatge. Amb la signatura deste conveni, ambdos part es beneficien. Alacant, per comptar amb un espectacle del calat artístic i professional del Circ del Sol, i este aprofitant tots els beneficis turístics i climàtics que la ciutat ofereix.

- Publicitat -

La part de la parcel·la que serà ocupada pel Circ del Sol té una superfície de 19.000 metres quadrats. L'Ajuntament la condicionarà en els propers mesos, de manera prèvia a la primera visita, instal·lació i muntatge de l'espectacle, cosa que permetrà instal·lar les infraestructures necessàries per a les representacions. Este condicionament, que previsiblement estarà disponible abans de juny del 2022, es concreta a l'asfaltat d'uns 14.415 metres quadrats i permetrà comptar amb un solar amb preses d'aigua i corrent.

La companyia artística té previst visitar la ciutat d'Alacant amb una cadència estimada de una vegada cada dos anys, però no està obligada per este document. Si per algun motiu no pogués visitar la ciutat, cal avisar l'Ajuntament amb almenys tres mesos d'antelació.

L'Ajuntament autoritzarà a la companyia artística internacional l'ús de la parcel·la durant l'oratge necessari per a la realització de l'espectacle, el muntatge i el desmuntatge de les instal·lacions, mentre duri la vigència de l'acord de col·laboració, mitjançant l'autorització demanial oportuna. Esta autorització establirà la taxa del 6% del valor cadastral de la parcel·la ocupada. El cànon es podrà pagar en metàl·lic o en espècie.

El Circ del Sol podrà utilitzar este espai per a la representació pública de l'espectacle i per a altres activitats, sempre relacionades amb este, incloent la preparació i instal·lació dels seus equips, esdeveniments promocionals propis o dels seus patrocinadors, la instal·lació de concessions per a la venda de productes de promoció comercial, aperitius i begudes, taquilles per a la venda d'entrades, instal·lacions sanitàries, oficines i una cuina destinada a personal.

L'Ajuntament podrà disposar lliurement de la parcel·la per als usos que consideri oportuns, sense cap requeriment a la companyia, quan esta no es trobe cedida temporalment per la corresponent autorització administrativa.

El termini de vigència del conveni és de quatre anys, comptadors des de la seua signatura. Este termini es pot prorrogar cada dos anys amb un màxim de quatre anualitats.

Cessió d´un centre escolar

La Junta de Govern Local també ha aprovat la cessió, per part de la Regidoria d'Educació, del col·legi Mestre López Soria a la Conselleria d'Educació per instal·lar-hi els ensenyaments de Formació Professional que s'impartien en un edifici de titularitat municipal annex al IES Verge del Remei, i també per satisfer les necessitats imprevistes de reubicacions que sorgeixen de manera habitual.

La regidora d'Educació, Julia Llopis, ha acceptat la petició de la conselleria d'Educació i les instal·lacions se cediran des del curs 2022-2023 fins al curs 2032-2033, és a dir, per un període de deu anys.

L'efectivitat de la cessió queda supeditada al trasllat dels alumnes de Primària a altres centres, de manera que no se simultaniegi l'estada al col·legi d'estudiants de Primària i Secundària. Segons la conselleria, en este centre cursen estudis actualment set alumnes de Primària.

La cessió dús és temporal i gratuïta. La Conselleria assumirà íntegrament la conservació, el manteniment, la responsabilitat per danys i l'abonament dels serveis del centre cedit, al mateix règim que s'aplica als centres de Secundària, segons estableix l'acord de la Junta de Govern Local.

CatalàEspañol