Notícies d'Alacant i província

dimarts, 5 desembre 2023

L'Ajuntament d'Alcoi convocarà 9 places d'oposició lliure en 2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcoi va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2017.

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcoi va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2017, que tindrà 9 places d'oposició lliure, 1 de torn de mobilitat i 24 d'oposició de promoció interna. Estes són les propuestes que va fer el Govern en Mesa de Negociació amb els sindicats.

De estiguas places, cal ressaltar en primer lloc, que 4 seran per a agent de Policia Local, 3 per administratius, una per arquitecte tècnic i una altra per informador turístic. La d'el de torn de mobilitat serà per a un altre agent de policia.

De les 24 places que es cobriran per concurs-oposició de promoció interna, 11 seran d'administratiu, 2 d'oficial de Policia Local, 5 de tècnic auxiliar de biblioteca-arxiu, i una d'auxiliar administratiu general, ajudant encarregat de jardins, ajudant de museu, encarregat-responsable de Medi ambient, encarregat-responsable Obres i Serveis i tècnic de gestió turística.

La intenció de l'Ajuntament és que el procés per cobrir les places comenci de manera immediata. En el cas de la policia local, cal recordar que hi ha un procés de 6 places (4 per oposició lliure i 2 de torn de mobilitat) i de què ja s'ha publicat el llistat provisional d'admesos, pel que si tot es desenvolupa amb normalitat, el 2018 es podrien incorporar a la plantilla 11 agents.

Alberto Belda, regidor de personal, explica: «Estem oferint totes les places que ens permet la llei, la nostra intenció seria poder cobrir totes les necessitats de la plantilla municipal per assegurar als ciutadans uns bons serveis públics, però hem de complir l'anomenada« taxa de reposició ».

La taxa de reposició va ser implantada el 2009, i especifica les places que pot cobrir un ajuntament per baixes (jubilacions o defuncions), ja que no es poden crear noves contractacions. Esta taxa ha anat variant des del 30% del 2009 fins a l'actualitat on es pot cobrir el 50% de les baixes i el 100% en cas dels prioritaris com la Policia o d'atenció a el públic.

Belda explica que «Les places que oferim les presentem a la taula de negociació, ens vam reunir quatre vegades i després de negociar i dialogar van acceptar este plantejament. Hi havia 2 places per cobrir d'agent de policia local però a proposta de el regidor de Personal, Alberto Belda, s'han demanat 3 més atenent a algunes especificacions que complia l'Ajuntament d'Alcoi i que ens permet la taxa de reposició ».