Notícies d'Alacant i província

dimarts, 16 abril 2024

Augmenten les persones amb dificultat per escalfar casa seua o menjar carn i peix a la Comunitat

L'Enquesta de Qualitat de Vida de l'INE corresponent al 2023 reflecteix que quasi tres de cada 10 persones estan en risc de pobrisa o exclusió social a la Comunitat (29,6%), tres punts per sobri de la mitjana nacional

quasi tres de cada 10 persones estan en risc de pobrisa o exclusió social a la Comunitat Valenciana segons reflecteix la darrera Enquesta de Qualitat de Vida del INE, corresponent a 2023. La taxa AROPE constata que a la regió valenciana es va passar de del 27,5% de la població que pertanyia a este grup el 2022 al 29,6% l'any passat. Amb tot, l'any passat va ser un dels tres amb menys persones afectades en una dècada, després del 2022 i el 2019.

En comparació amb la mitjana estatal, la regió valenciana es posiciona una mica més de tres punts per sobri. El conjunt de la població espanyola més vulnerable és del 26,5% el 2023 davant el 26% del 22.

Les repercussions per al dia a dia suposa que un de cada tres valencianes i valencians no puguen eixir de vacances una setmana a l'any (36,9%) i un 38,7% ni puga afrontar despeses imprevistes. La situació s'agreuja per a un 22,8% de les persones residents a la Comunitat que tenen dificultats econòmiques per mantindre una temperatura adequada a casa seua. I es dupliquen quasi les persones que no es poden permetre menjar carn, pollastre o peix dos vegades per setmana (3,4% el 2022 al 6,6% del 2023).

La taxa AROPE mostra les persones que estan en risc de pobrisa o d'exclusió social amb tres indicadors. Les que estan a risc de pobrisa en l' Comunitat pugen el 2023 quasi una de cada cinc (el 24,3% mentre que el 2022 va ser el 22,3%). El 8,3% presenta falta material i social severa davant el 7,1% del període precedent mentre que en matèria d'ocupació sí que es registra una lleu millora ja que el percentatge de població de 0 a 64 anys que viu a llars amb baixa intensitat de treball baixa al 8,7% quatre dècimes menys.

Amb tot, les rendes mitjanes a les llars han crescut gradualment en els darrers cinc anys. A la Comunitat ha pujat en un any quasi un 8% fins als 12.805 euros, mentre que al conjunt del país és un 8,3% superior a l'any precedent i puja a 14.082 euros el 2023.

El grup de persones que presenta més dificultat per arribar a final de mes a la regió valenciana ha baixat un punt i mig en valors interanuals, de 8,4% a 6,9%. A l'altre extrem les persones que arriben a final de mes amb molta façalitat també s'han vist reduïdes però tímidament, de 2,7 punts percentuals a 2,4. El passat any, de manera predominant la població valenciana arriba a dia 30 amb certa dificultat (30,7%) o amb certa façalitat (28,2%).

Persones en risc de pobrisa o exclusió social a Espanya

La taxa AROPE es va situar al 26,5% de la població resident a Espanya el 2023, davant del 26,0% de l'any anterior. Dos dels seus tres components van millorar: la taxa de
risc de pobrisa relativa
(20,2% vs. 20,4%) i el percentatge de població amb baixa intensitat a l'ocupació (8,4% vs. 8,7%). Per contra, va empitjorar el percentatge de població amb carència material i social severa, passant del 7,7% el 2022 al 9% l'any passat.

Per grup d'edat, la taxa AROPE va pujar 2,1 punts entre els menors de 16 anys, i 0,4 al grup de 16 anys 64. Per contra, va baixar 0,4 punts entre els de 65 i més anys.

El 2023 (amb dades de renda de 2022), un 1,7% de la població estava alhora en situació de risc de pobrisa, amb carència material i social severa, i amb baixa intensitat a l'ocupació. El ingrés mitjà per persona va aconseguir els 14.082 euros, xifra un 8,3% superior a la registrada l'any precedent.

Dificultats econòmiques de les llars el 2023

El 9,3% de la població va manifestar arribar a final de mes amb “molta dificultat” el 2023. Este percentatge va ser 0,6 punts superior al registrat l'any anterior. Per la seua banda, el 37,1% no va tindre capacitat per afrontar despeses imprevistes, davant del 35,5% de l'any 2022. El 33,1% de la població no es va poder permetre anar de vacances fora de casa com a mínim una setmana a l'any. Este percentatge va ser 0,4 punts inferior al registrat el 2022.

Resultats per comunitats autònomes

Els taxes AROPE de risc de pobrisa o exclusió social més elevades es van donar l'any 2023 a Andalusia (37,5%), Canàries (33,8%) i Extremadura (32,8%). Al costat contrari, País Basc (15,5%) i Comunitat Foral de Navarra (17,2%) van presentar les taxes de risc de pobrisa o exclusió social més baixes.

Pel que fa a les taxes de risc de pobrisa, les més elevades es van donar a Andalusia (30,5%), Extremadura (27,6%) i Canàries (26,1%). País Basc (10,2%), Comunitat de Madrid (12,9%) i Comunitat Foral de Navarra (13,8%) van presentar les taxes de risc de pobrisa més baixes.

Atenent les dificultats per arribar a final de mes, Andalusia (13,6%), Extremadura (11,0%) i Canàries (9,9%) van ser les comunitats autònomes amb majors percentatges de persones que arribaven a final de mes amb “molta dificultat” en 2023.
Les que van presentar els menors percentatges van ser La Rioja (4,8%), Illes Balears (5,2%) i Principat d'Astúries (5,6%).