fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 4 octubre 2022

Alacant inverteix 1.500.000 euros en l'adquisició de sòl per ampliar la via parc

L'expropiació de dos naus industrials al carrer de Rio Muni i Benejama habilita més de 3.000 m² el terreny que es posa a disposició de la Generalitat per a l'execució d'este vial.

La regidoria d'Urbanisme continua amb el procés d'adquisició de sòl a l'àmbit del primer tram de Via Parc amb l'objectiu de posar-ho a disposició de la Conselleria d'Infraestructures per emprendre la urbanització de l'àmbit comprès entre l'avinguda José María Hernández Mata i l'avinguda de Orihuela, així com, des d'este punt cap al PAU 1.

- Publicitat -

L'àrea que dirigeix ​​Adrián Santos ha tancat expedients d'adquisició de 3.188 metres quadrats de terra privat per un valor de 1.441.320 euros fins al moment.

La Junta de Govern autoritzarà este dimarts la proposta de compra de dos naus industrials per un import de 797.321 euros que ocupen una superfície de 1.157 m². estes actuacions, juntament amb les que ja s'han iniciat, permetran alliberar tot el terra privat per la construcció d'un viari de quatre carrils que creuarà els barris de La Florida i Ciutat d'Assís fins al futur Parc Central, mancant culminar l'expropiació d'una sola nau industrial que resta al carrer Rio Muni, 2.

- Publicitat -

L'objectiu després de l'obtenció dels terrenys de la present expropiació, és completar i urbanitzar la dotació de la Via Parc, ampliant i regularitzant la zona central, i millorar la circulació de la zona amb tres carrils de circulació a banda i banda de la Via Parc , cal obtenir este sòl que a dia d'hui és de titularitat privada.

Carrer Rio Muni

L'òrgan de govern autoritzarà, este dimarts, una despesa de 456.901,76 €, per al pagament del preu just d'una parcel·la afectada al carrer Río Muni, 3 a favor de les persones interessades després de l'exposició al públic, perquè estes poguessin formular les observacions i reclamacions que consideressin convenients, en particular pel que fa a la titularitat o valoració dels seus drets respectius. Es tracta d'una nau industrial afectada parcialment per esta expropiació que ocupa una superfície de 922,49 m².

En este carrer, la Junta de Govern ja ha donat la seua aprovació a la relació de béns i drets afectats, després de la seua exposició pública, pel projecte d'expropiació al Carrer Rio Muni, 4, corresponent amb la nau industrial que es troba íntegrament al traçat del primer tram de la Via Parc. Així mateix, s'ha acordat l'aprovació de la valoració dels béns i els drets afectats en la quantitat global de 345.580,68 €.

L'àmbit té una superfície total de 712,73 m², que passarà a ser sòl dotacional públic. En el moment de la redacció del present projecte d'expropiació, en este àmbit hi ha una edificació de caràcter industrial-magatzem i no hi ha construccions auxiliars ni arbrat afectat.

Per tant, només queda per concloure el procediment a l'alçada del número 2 del carrer, un cop conclosa l'exposició pública.

Carrer Benejama

D'altra banda, es procedirà a autoritzar la despesa per import de 250.420,30 € per a l'adquisició del sòl que ocupa una nau industrial, situada a la partida Pla de l'Espartal, en concret al carrer Benejama, 3 que es troba afectada parcialment per esta expropiació. Ocupa una superfície de 516,47 m², amb accés pel citat carrer Benejama i, així mateix, pel carrer Poeta Pastor.

Expedients en tramitació

En suma, esta nova acció s'afegeix a altres dutes a terme per aclarir la futura construcció de la Via Parc. Este any, des de l'àrea d'Urbanisme s'ha impulsat l'ocupació directa d'una nau industrial situada al carrer de Poeta Pastor, 9, situada íntegrament al primer tram de la Via Parc.

L'àmbit té una superfície total de 235,44 m², segons el mesurament sobre la cartografia municipal, que passarà a ser sòl dotacional públic. L´edil ha revelat que "s´ha arribat a un acord amb els propietaris d´este immoble a canvi d´aprofitaments urbanístics al PAU 3 pel que l´operació resulta beneficiosa per a ambdos parts ja que els ciutadans alacantins no veuran gastat el pressupost en esta acció ”.

Expropiacions finalitzades

A estes expedients executats, cal afegir que la regidoria d'Urbanisme ja ha tancat l'expropiació de dos naus industrials al carrer Osa Mayor per ampliar dos carrils en cada direcció al tram 2 de Via Parc. D´esta manera, l´accés cap al barri de Rabasa es veurà ampliat per a la circulació.

Segons el planejament dissenyat a la zona, s'ha procedit a l'expropiació de dos naus industrials per un valor total de 388.477,58 euros per una superfície de 802 metres quadrats al carrer Osa Mayor entre els números 7 i 11 i que es troba íntegrament al traçat de la Via Parc. Es divideix en dos parcel·les afectades amb una indemnització de 76.038,91 i 312.438,67 euros, respectivament.

Amb esta acció es podrà completar la urbanització de les dotacions de la zona, ampliant i regularitzant l'equipament esportiu, com el pavelló de Ciutat d'Assís, i millorant la circulació de la zona amb el desdoblament dels carrils per al trànsit rodat a banda i banda de la Via Parc.

Últim escull

Finalment, destaca el projecte d'expropiació de la nau ubicada al carrer Rio Muni, 2 el termini d'exposició pública del qual ja ha conclòs, per la qual cosa s'alliberarà tot el sòl ocupat actualment i es podrà executar el projecte d'ampliació de la Via Parc al tram denominat Carrer Omega fins a la seua cruïlla amb el futur Parc Central (OI 2).

ValenciàEspañol