fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimecres, 5 octubre 2022

Alacant elaborarà un estudi d'eficiència energètica del Palau Consistorial

La redacció del projecte de reforma de l'Ajuntament ja ha conclòs i es troba en fase d'estudi per adaptar-lo a les necessitats d'ús.

La regidoria d'Urbanisme ha proposat adjudicar el contracte per a lestudi deficiència energètica del Palau Consistorial per import de 7.235,80 €.

- Publicitat -

La redacció d'este document ve motivada per la necessitat d'elaboració tant de l'estudi de l'estat actual en què es troba l'edifici esmentat com de les possibles mesures d'estalvi.

S'ha seleccionat com a encarregat de l'execució del contracte, a Auren Enginyeria Mad SLU, sent el termini dexecució estimat de tres setmanes.

- Publicitat -

Des de l'Ajuntament d'Alacant, s'estan realitzant diverses iniciatives que tenen per objecte la millora de l'eficiència energètica tant de les seues instal·lacions com dels seus edificis, cosa que es materialitza mitjançant la redacció dels projectes constructius corresponents i les obres que el desenvolupen.

Igualment, és conegut que actualment hi ha la possibilitat de concessió de subvencions o fons per a plans de rehabilitació d'edificis, basant-se en la millora de l'eficiència energètica del mateix.

Per tenir un coneixement clar de l'eficiència energètica d'un edifici existent, cal fer un estudi de l'estat actual on es troba, de manera que, posteriorment, es puguin proposar diverses mesures que millorin la seua eficiència energètica. Si bé, per als edificis de recent construcció, esta anàlisi pot ser rademane i fins i tot algunes ja poden comptar amb certificat d'eficiència energètica, d'altres pel seu estat o antiguitat no en tenen i per tant es desconeix.

Un dels edificis municipals dels quals no se'n té un coneixement tant de la seua eficiència energètica, com de les possibles actuacions i mesures que podien desenvolupar-se per a la millora de la mateixa, és l'edifici situat a la Plaça de l'Ajuntament núm. actual seu del palau de lAjuntament dAlacant.

Projecte de reforma del Palau

La Junta de Govern va aprovar el mes de gener passat la redacció del projecte de reforma del Palau Consistorial i de l'edifici contigu, situats a la plaça de lAjuntament i carrer Jorge Juan, a favor de la unió temporal dempreses (UTE) Quatroteca per import de 99.488,96 euros i un termini dexecució de sis mesos.

L'UTE està formada pels arquitectes Jesús Fernando Navarro García, Mª del Mar Manzanera Gambín, Maria Fernández Alarcón i David Berenguer Solves els qui han plantejat un projecte que recull intervencions globals a l'immoble per a la qual cosa es preveu una inversió total de 4.502.136,05 €.

El projecte presentat es troba en fase d'estudi per adaptar-lo a les necessitats reals per posar-lo en marxa.

Al vestíbul de l'edifici se situarà la recepció de visitants on s'ubicarà el Museu de la Ciutat. Les actuacions a la planta principal passaran per la reorganització dels espais no representatius.

També es procedirà a la mateixa reorganització dels espais actuals i intervenció a nivell dinteriorisme a la primera planta. A la segona planta es tindrà en compte la rehabilitació dels despatxos gestió administrativa, amb aproximadament 13 llocs de treball i la remodelació de l'actual Sala de Juntes.

Finalment, a la planta tercera es procedirà a la recuperació de les oficines municipals. Es contempla, com a part del treball de redacció del present projecte, lestudi de la distribució dels despatxos duna de les plantes de ledifici de vidre per a grups polítics. En cas de resultar necessari, es podrà intervenir a la resta de les plantes de limmoble.

L'Ajuntament dins de les obres previstes pretén recuperar estes dos edificis emblemàtics que compten amb un valor molt important i són un Bé d'Interès Cultural, duent a terme a la Planta principal, la reorganització dels seus espais, a la Planta primera, s'executarà un estudi dels espais actuals i intervenció a nivell d'interiorisme, així com es preveu també intervenir a la Planta segona, zona noble, saló de Plens, despatxos d'Alcaldia, ia la planta tercera d'oficines municipals.

En el conjunt d'estes obres s'ha proposat un programa que pretén incorporar un disseny i col·locació de paneleria i vitrines amb materials arqueològics, i una projecció videomapping, amb la recreació de l'activitat al primer carrer modern d'Alacant, i de la recreació dels bombardejos francès (1691) i anglès (1706) sobre Alacant, que va suposar la destrucció de gran part dels seus edificis.

L'immoble on s'intervindrà es troba ubicat a Plaça de l'Ajuntament núm. 1, compta amb una superfície construïda de 4.922 metres quadrats. L'edifici del Palau Consistorial és un Bé d'Interès Cultural, recollit a la Secció Primera de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

ValenciàEspañol