fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 26 setembre 2022

Alacant millorarà la qualitat de l'enllumenat i les voreres del carrer Sant Mateu

La Junta de Govern aprova la millora dels sanejaments, paviments i infraestructures per 157.300 euros.

La Junta de Govern ha aprovat este dimarts a proposta de la regidoria d'Urbanisme, la modificació del projecte d'urbanització i millora de l'accessibilitat del carrer Sant Mateu, entre la Plaça de Manila i la Plaça de Pius XII, mitjançant el qual s'introdueixen materials com el granit a les voreres i que milloren la qualitat del sistema d'enllumenat, entre d'altres, per import de 157.000 euros, atenent les propostes de veïns i comerciants , i sense que suposi un canvi en els terminis dexecució de lobra.

- Publicitat -

Una altra de les novetats de la modificació introduïda passa pel canvi del mètode d'execució dels treballs a les infraestructures dels viaris. En concret, es procedirà a la reparació del col·lector de sanejament que discorre sota el subsòl del carrer que quedarà rehabilitat mitjançant la instal·lació d'una màniga flexible tubular, sense necessitat que es torni a abordar l'obertura de rases que comporten la ruptura o el aixecament del sòl.

A més, s'instal·larà paviment asfàltic substituint les llambordes actuals, a l'entorn del Mercat de Carolines que també veurà millorada la canalització en la connexió amb el carrer Doctor Nieto.

- Publicitat -

Paral·lelament, al projecte de modificació, impulsat pel departament que dirigeix ​​Adrián Santos, s'afegeixen millores en la qualitat del sistema d'enllumenat públic, en la qualitat del paviment de les voreres, consistent en la utilització de vorades de granit i en el control ambiental de lobra. estes noves actuacions no afecten els terminis ja contemplats.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 de novembre del 2021, va aprovar l'adjudicació el contracte relatiu a l'execució d'estes actuacions a la mercantil Grupo Bertolín, per import de 1.007.003,81 euros, IVA inclòs, i un termini dexecució de huit mesos, començant les obres el dia 31 de gener del mateix any. Durant este any, la vaga del transport patida i la demora a l'arribada de materials de construcció va provocar retards al calendari de treballs previstos.

Amb data 24 d'agost de 2022 la direcció facultativa va remetre al Servei de Contractació un informe en què sol·licitava l'autorització de l'òrgan de contractació per a la redacció d'un projecte modificat, sense que això suposés la paralització de les obres i que comportava la ampliació en un mes del termini dexecució de lobra. El cost de la modificació del projecte es quantifica en 157.300 euros, IVA inclòs, cosa que representa un increment d'un 16,33% sobre el pressupost inicial.

L'àmbit d'actuació inclou, a més, l'entorn del Mercat Municipal de Carolines, el tram dels carrers Manuel Senante (anteriorment anomenada Esportista Marta Baldó), San Pablo i Doctor Nieto.

El carrer General Polavieja i el carrer Góngora també estan inclosos en el projecte. De la mateixa manera que les interseccions compreses entre Pío XXII i Góngora, que són el carrer Jaime Segarra, Dato Iradier, Gasset i Artime, el carrer Doctor Nieto, General Polavieja i el Carrer Góngora.

La reurbanització contempla l'ampliació de les voreres, la implantació de nous recorreguts per als vianants que permetin als vianants desplaçar-se en qualsevol direcció, així com l'eliminació d'elements urbans existents a les voreres i que impossibiliten l'adequada circulació de vianants.

Es reordenaran les interseccions donant prioritat al vianant davant del vehicle motoritzat i es milloraran les rasants de les voreres, renovaran la imatge urbana del carrer amb la plantació d'arbrats i parterres, la incorporació d'una nova xarxa d'enllumenat públic, a més de restaurar les dos parades d'autobús urbà existents a San Mateo, entre d'altres actuacions.

ValenciàEspañol