Notícies d'Alacant i província

divendres, 31 març 2023

Aena treu a concurs la gestió de 12 torres de control per 141,6

El plec per a la contractació d'un proveïdor de navegació aèria que presti servei de control de trànsit aeri en estes aeroports s'ha dividit en tres lots.

El gestor aeroportuari Aena ha posat en marxa el concurs per a l'adjudicació de la gestió de les torres de control de 12 aeroports espanyols amb una xifra de negocis conjunta d'uns 141,6 milions d'euros, entre elles les d'Alacant i València.

- Publicitat -

El plec per a la contractació d'un proveïdor de navegació aèria que presti servei de control de trànsit aeri en estes aeroports s'ha dividit en tres lots.

El primer d'ells inclou els aeroports d'Alacant, València, Eivissa i Sabadell, el segon d'ells, Sevilla, Jerez, Vigo, la Corunya i Quatre Vents i el lot 3 inclou els aeroports de Lanzarote, Fuerteventura i La Palma.

- Publicitat -

Segons les fonts consultades, Aena licitarà el nou concurs per set anys, ampliable a tres anys més amb pròrrogues anuals, amb una xifra de negoci conjunta que supera els 140 milions d'euros.

El lot 1 té un pressupost màxim de licitació de 59,2 milions d'euros, el lot 2 uns 50,2 milions d'euros, mentre que el lot 3 compta amb un pressupost de licitació d'uns 32 milions d'euros.

El model de gestió de el sector aeri es va modificar el 2011 amb la creació d'Aena Aeroports responsable de la gestió dels aeroports i dels serveis de trànsit aeri d'aeròdrom.

D'esta manera es va separar la gestió dels aeroports, incloent els serveis de trànsit aeri d'aeròdrom que corresponen a Aena, de la gestió dels serveis de ruta i aproximació que han seguit sent responsabilitat de l'entitat pública empresarial Aeroports Espanyols i Navegació Aèria.

MILLORAT L'EFICIÈNCIA I LA QUALITAT

En el pliego Aena asegura que “la entrada de nuevos proveedores de servicios de control, en régimen de competencia, ha mejorado de forma sustancial la eficiencia, mejorando los estándares de calidad y manteniendo los altos niveles de seguridad del servicio de tránsito aéreo de aeródromo”.

Además añade que la navegación aérea y los servicios de tránsito aéreo de aeródromo se enfrentan a importantes retos, tanto a nivel técnicos como normativo, impulsados, entre otras, por las iniciativas de cielo único europeo, “que van a seguir abordando la necesidad de mejorar la eficiencia y el sistema de rendimientos”.