fbpx

Notícies d'Alacant i província

diumenge, 14 agost 2022

Alacant impulsa la implantació de la ZBE a l'anell de la Gran Via

Un total de quatre empreses opten a adjudicar-se este contracte amb un preu de licitació de 5.950.000 d'euros i un termini d'execució de dos anys i mig.

La Mesa de Contractació, presidida pel regidor Manuel Villar, ha fet un pas més en els concursos per a la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions d'Alacant, amb l'obertura de sobres per a la seua implantació a l'anell de la Gran Via on opten quatre empreses.

- Publicitat -

Alhora, s'han classificat les ofertes de les mercantils presentades per tirar endavant la remodelació del Passeig dels Màrtirs (al front litoral del port), l'avinguda Ramon i Cajal i el parc de Canalejas, així com la fase III de l'Esplanada i el fons de sac de la Rambla, quedant en primer lloc per a les dos primeres Pavasal, per 2,1 i 19 milions d'euros, respectivament, i Tizor per a la tercera actuació per 3,1 milions d'euros.

estes actuacions es desenvolupen al marco del programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, al marco del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea. Tots els procediments queden pendents de l'informe solvència com a darrer pas abans de la seua adjudicació a la Junta Local de Govern.

- Publicitat -

La ZBE de la ciutat d'Alacant es configurarà en dos anells: un exterior, que es defineix per la Gran Via, com a artèria principal de distribució de trànsit a la ciutat i tot el front Litoral, amb una superfície aproximada de 750 Ha, el concurs de la qual per a la seua execució ha sortit a concurs amb un pressupost base de licitació de 5.950.00 euros i un termini d'execució de 30 mesos, i un altre lligat al centre urbà i de serveis, denominat Centre Tradicional i que inclou el Casc Històric, que es configura per l'Avda. Alfonso El Sabio, Avda. Doctor Gadea i Avda. Federico Soto, amb una superfície aproximada de 54 Ha. Tant al primer com al segon anell, la limitació es realitzarà de forma progressiva, establint-se un calendari de restriccions vinculat a elements contaminants.

A la licitació de l'anell exterior s'hi han presentat quatre empreses: SICE (Societat Ibèrica de Construccions Elèctriques SA, Aceinsa Levante, Tecnologies Vials Aplicades (TEVA SL) i Estacionaments i Serveis SAU).

La Zona de Baixes Emissions quedarà implantada el 2023, sense perjudici del compliment dels terminis establerts a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, i que es disposaran dels recursos tant tècnics com financers necessaris per garantir el manteniment i operació de l'actuació subvencionada després de la posada en marxa i durant almenys els primers cinc anys dactivitat.

Passeig dels màrtirs

La Mesa de Contractació ha classificat este dimecres en primer lloc Pavasal, amb una oferta de 2.173.039 euros, de les 10 empreses presentades, per adjudicar-se el projecte d'urbanització del Passeig dels Màrtirs a la façana marítima de l'Esplanada. Esta actuació es va presentar amb un pressupost de licitació de 2.642.281,05 euros i un termini d'execució de huit mesos.

Les empreses concurrents són: Pavasal Empresa Constructora SA, Guerola Transer SL, Obrascó Huarte (OHL), Tizor, Els Serrans, CHM, UTE MOA-Electosur, Tecopsa, Grup Bertolín i UTE ACSA-Alcúdia.

La proposta d'actuació es concreta a reduir la capacitat i minorar la velocitat de l'actual secció del Passeig dels Màrtirs, augmentant la transversalitat Esplanada/Port, incrementant en dos els passos de vianants, amb continuïtat dels seus paviments petris, coincident amb la divisió dels especejaments dels parterres del passeig de l'Esplanada, i potenciant l'eix del carrer Castaños-Plaza de Gabriel Miró - passeig marítim del port estrenyent la calçada de l'actual viari i incorporant una mitjana d'1,50 metres en tot el recorregut, amb arbrat i plantes arbustives, seguint el criteri de l'actuació de l'accés Sud.

A més, es corregeix la rasant transversal del vial del Passeig dels Màrtirs, igualant als passos zebra la de l'Esplanada amb la del passeig Marítim. estes amplades de vial permeten la reversibilitat de carrils per a utilització de vianants, bicis, patins del vial del Passeig dels Màrtirs.

El projecte contempla l'eliminació d'espais residuals com la rotonda partida de la plaça de Canalejas, que unit a la solució de plataforma compartida a l'accés del passeig dels Màrtirs a la ciutat, dóna continuïtat al recorregut de vianants entre l'Esplanada i el Passeig de Canalejas, creant un nou espai urbà en este indret emblemàtic per a la ciutat, on se situava el baluard de sant Carles, element defensiu del segle XVIII, espai renovat al voltant del monument del polític Canalejas.

També s'elimina la incorporació del vial de l'Almirall Julio Guillen Tato al Passeig dels Màrtirs, així com el gir i accés dels vehicles que vénen del Sud a la ciutat, cosa que permet aconseguir un ampli espai enjardinat i estadal en este punt important del passeig marítim, que recull el flux de vianants de l'espai de Canalejas. Amb estes actuacions s'aconsegueix una reducció de la secció viària, s'eliminen girs, es millora les rasants, es produeix una millora de l'articulació vial i s'afavoreix la continuïtat de vianants longitudinal.

Ramon i Cajal i Canalejas

La Mesa de Contractació també ha classificat este dimecres en primer lloc Pavasal, amb una oferta de 1.949.204,73 euros, entre les 13 empreses que opten al projecte d'obres de reurbanització de l'avinguda Ramón y Cajal i passeig de Canalejas, el pressupost de licitació del qual ascendeix a 2.656.449,17 euros, amb un termini d'execució de sis mesos. Concorren a este procés: Pavasal Empresa Constructora SA, Guerola Transer SL, OHL, Vainsa Infraestructures, Tizor, Aitana, Becsa, Aglomerats Els Serrans, CHM, Grup Bertolín, Llevantina Enginyeria i construccions, Tecopsa, UTE Acsa-Alcúdia.

L'avinguda Ramon i Cajal, tot i ser un espai urbà de primer ordre, suposa una barrera que separa el Parc de Canalejas de la ciutat ja que no té permeabilitat transversal cap al mar i zona portuària. L'existència de molts aparcaments en bateria i l'amplitud de la calçada flanquejada per un mur de formigó, sense vorera en un dels costats, fa que els vehicles assoleixin gran velocitat, i cal sumar-hi la manca de continuïtat del carril bici per este carrer.

concretament les accions a efectuar al Carrer Ramon i Cajal passen per la introducció del carril bici i el redisseny i augment en nombre i dimensió dels passos de zebra que comuniquin amb el Parc de Canalejas.

Un dels objectius perquè s'aconsegueixi la connexió de la ciutat amb el port, per això es tracta d'eliminar el mur perimetral del parc mitjançant l'ampliació del parterre lateral del parc de canalles, que contingui el carril bici. Així mateix, les actuacions contemplen pavimentar el carrer, ressaltant els accessos al parc.

També s'augmentarà la mida dels escocells i es replantaran els buits, se substituiran els fanals de gran escala, propis de vies interurbanes, per fanals més urbans i es millora l'accessibilitat. Per això, es proposa plataforma única de calçada i vorera a les cruïlles de vianants per millorar accessibilitat i reduir el desnivell entre el parc i el carrer.

A l'apartat de trànsit de vehicles es projecta produir un atri sense aparcaments, als edificis públics rellevants del carrer com és el cas de la Seu Universitària. Es canvia la zona d'estacionament de disposició en bateria a cordó, per guanyar espai per al carril bici, però es compensa la pèrdua d'aparcaments amb la introducció de nous al tram entre els carrers Portugal i Pintor Aparicio.

Les accions al Parc de Canalejas se centren en la millora dels accessos des de l'avinguda Ramon i Cajal, la potenciació i posada en valor de la jardineria existent a la franja paral·lela a este carrer introduint espècies compatibles amb els ficus. Finalment, es contempla la introducció d'un quiosc a l'interior del parc que n'ampliï l'oferta lúdica.

esplanada

La Mesa de Contractació també ha procedit a classificar en primer lloc la mercantil Tizor, amb una oferta de 3.124.784,10 euros, de les set empreses presentades al concurs per a la reurbanització de la tercera fase del passeig de l'Esplanada, comprès entre el carrer Bilbao i la Rambla, amb què s'eliminarà el fons de sac actual i donarà continuïtat a banda i banda d'este passeig, a el seu espai de vetlladors durant uns 650 metres lineals. Este projecte va eixir a licitació amb un pressupost base de 3.327.437 euros i un termini dexecució de huit mesos.

Les empreses presentades són: Pavasal, Aglomerats Els Serrans SAU, OHL, Tecopsa, Tizor, CHM i la UTE Becsa-Industrial d'Energia i Tecnologia SL

Una de les parts més significatives d'este projecte és l'execució i la integració de un carril bici, des del carrer Bilbao fins a la Plaça Porta del Mar, que doni continuïtat als eixos ciclistes que s'estan desenvolupant a la ciutat, així com establir una proposta de connexió amb el front litoral a l'àmbit del Postiguet.

D'altra banda, es procedirà a la renovació de la totalitat de l'enllumenat de l'Esplanada més proper a la línia de façana, des de la Plaça de Canalejas fins a la Plaça Porta del Mar. Es recuperaran els elements actuals d'enllumenat per reposicionar-los en un altre entorn de la ciutat, i així es procedirà a la instal·lació de nous fanals i lluminàries adequades als requisits tècnics i històrics de l'Esplanada.

A més, el disseny urbà haurà d'integrar una solució hidràulica adequada per a la recollida d'aigües pluvials que arriben a este àmbit des de diverses zones de l'entorn, sense minorar l'actual capacitat de drenatge existent.

ValenciàEspañol