Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 novembre 2023

La Junta Electoral Central amplia el termini per dipositar el vot per correu fins al 20 de juliol

La Junta Electoral Central també ha acordat que els electors que votin per correu s'hauran d'identificar amb el DNI, o document anàleg, en el moment de dipositar el vot a Correus.

Segons l'acord adoptat per la Junta Electoral Central, el termini per al dipòsit del vot per correu per a les eleccions generals s'amplia fins dijous, 20 de juliol, a l'horari habitual de les oficines de Correus a tot Espanya.

Este termini finalitzava inicialment dimecres, 19 de juliol, però amb la decisió d'ampliació adoptada, els ciutadans i les ciutadanes que hajan sol·licitat exercir el seu dret al vot per correspondència per a les Eleccions Generals del 23 de juliol, disposaran de més temps per dipositar-ne el vot.

Identificació en dipositar el vot per correu

Igualment, la Junta Electoral Central ha acordat l'exigència del lliurament personal per l'elector a les oficines de Correus de la documentació necessària per exercir el vot per correu.

Per a això, en dipositar el vot per correu, caldrà identificar-lo mitjançant la presentació del Document Nacional d'Identitat, passaport, permís de conduir, targeta de residència o qualsevol altre document vàlid que permeti identificar l'elector, el personal de Correus ha de procedir a comprovar-lo.

Les persones que van sol·licitar el vot per correu però no puguen acudir personalment a l'oficina de Correus per dipositar el vot, hauran d'atorgar una autorització perquè el lliurament siga realitzat per una altra persona en nom seu. L'autorització haurà de ser signada per l'elector i acompanyar-se de fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o altre document oficial identificatiu.

El personal de Correus no acceptarà el lliurament de documentació electoral pertanyent a un altre elector si no s'acompanya de la corresponent autorització signada per l'elector, que haurà de ser conservada, juntament amb la fotocòpia del document oficial acreditatiu de l'elector i de qui lliura en nom seu la documentació electoral, per a remetre-la a la Junta Electoral de Zona corresponent. 

Correus haurà d'assegurar el lliurament de tots els sobris amb vots a les respectives meses electorals a la jornada electoral de diumenge, 23 de juliol, dins dels terminis legalment establerts.