Notícies d'Alacant i província

divendres, 3 febrer 2023

La Generalitat concedeix més de 1.800 ajuts per reformar habitatges amb el Pla Renhata

El finançament adjudicat a les 1.899 sol·licituds supera els 3 milions d?euros.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, ha concedit les ajudes per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, marco del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata per a l'exercici 2022

- Publicitat -

La subvenció total destinada als 1.899 expedients aprovats és de 3.999.988,32 euros, corresponent 999.988,32 euros a l'anualitat del 2022 i 3 milions d'euros a l'anualitat del 2023.

Totes estes peticions han complert els requisits establerts a les bases reguladores recollides a l'Ordre 3/2020 de 24 d'abril.

- Publicitat -

El criteri de valoració ha seguit el procediment de concurrència competitiva a què ha pogut concórrer qualsevol persona física propietària, usufructuària o arrendatària duna habitatge situat a la Comunitat Valenciana i que ha complert les condicions que estableixen les bases reguladores de lOrdre 3/202 aprovada per la Vicepresidència Segona.

A més, el director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Alberto Rubio, ha destacat que s'han tingut en compte criteris de sostenibilitat com a col·locació de portes i mobiliari de cuina realitzades emprant fustes que provinguin de gestió forestal sostenible –amb certificació PEFC o certificació FSC-. També la instal·lació de cisternes de vàter amb volum de descàrrega màxim de 6 litres i dispositius de doble descàrrega; així com la col·locació de revestiments ceràmics a parets i terres amb etiquetatge ambiental ecològic i sostenible.

Amb anterioritat, es van registrar un total de 2.267 sol·licituds. Esta dada ha suposat un increment d'un 43% respecte de les 1.588 sol·licituds presentades el 2021. Del total de peticions, prop del 16% corresponen a la província d'Alacant, més del 13% a la de Castelló i més de la meitat a la província de València.

Després de l'estudi i l'anàlisi realitzada de la totalitat dels expedients presentats, es van veure reduïts a 1.899, a causa d'errors per estar duplicats, per no haver aportat la documentació per a l'esmena d'objeccions o per estar realitzats per una persona física.

Esta concessió comprèn l'atorgament de la subvenció bàsica per a tots els expedients (1.899) i la subvenció addicional també per a les primeres 902 sol·licituds que completen el pressupost disponible.

La relació de la concessió i denegació de sol·licituds ve relacionada als diferents annexos de la resolució aprovada i que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb data 22 de desembre de 2022.

CatalàEspañol