Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Habitatge anuncia una ajuda al lloguer automàtica per a persones que fa mig any que esperen

La dotació pressupostària per a polítiques d'habitatge comporta un augment del 12,5% respecte del pressupost del 2022.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha comparegut a la Comissió d'Hisenda de les Corts Valencianes per exposar les principals línies i mesures que conformen el projecte de Pressuposts de la Vicepresidència Segona i Conselleria dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a lany 2023.

Héctor Illueca ha iniciat la seua intervenció fent referència a les conseqüències en termes econòmics de la guerra a Ucraïna i, davant d'això, ha afirmat que “proposem uns pressupostos expansius que donin resposta a l'emergència i, alhora, avancen en el desplegament mesures estructurals , pensades per transformar l'accés a l'habitatge en un dret universal a l'abast de totes i tots els valencians”.

Sobri el pressupost en matèria d'habitatge, ha destacat l'increment substancial en relació amb l'exercici anterior. Concretament, ha manifestat que "este any la dotació pressupostària serà de 402,3 milions dʻeuros, un augment del 12,5% respecte al pressupost de lʻany anterior".

En esta línia, ha assegurat que "les polítiques d´habitatge s´han situat al centre de les prioritats del Govern del Botànic per fer efectius els drets socials, és a dir, per garantir a tota la ciutadania una llar on desenvolupar la seua vida".

Hèctor Illueca ha recalcat que els comptes de la Conselleria estan encaminats a “continuar enfortint un parc públic d'habitatges a l'alçada de les necessitats, a persistir en la mobilització d'habitatges buits que baixin els preus del lloguer, a continuar donant resposta a les situacions urgents, ia no deixar el dret a l'habitatge a les mans d'un mercat immobiliari totalment aliè als drets humans”.

Tot seguit, el vicepresident segon ha anunciat les dos línies estratègiques del seu departament. La primera, amb un pressupost de 204 milions, està encaminada a desplegar mecanismes de protecció per fer front a l'emergència habitacional, tant de manera immediata com a llarg termini amb mesures de caràcter estructural, amb un increment pressupostari del 43%.

La segona línia està orientada a impulsar la rehabilitació i modernització del sector de l'edificació “en la transició cap a noves formes de construcció més eficients, cosa que es traduirà en el foment de la rehabilitació integral de barris i dels seus habitatges”.

204 milions d'euros per fer front a l'emergència habitacional

El vicepresident segon ha afirmat que estes pressupostos estan pensats per posar en marxa mecanismes efectius per fer front a l'emergència habitacional.

En este sentit, ha detallat que l'adquisició d'habitatge per a l'ampliació del parc públic s'incrementa un 12,65%, amb una inversió total de 38,72 milions d'euros, mentre que la promoció d'habitatge públic comptarà amb 31 milions. qual permetrà iniciar la construcció de nous habitatges públics i finalitzar els que ja estan en marxa, com ara l'edifici de la Torre, que disposarà de 184 habitatges.

Illueca s'ha referit també a la col·laboració publicoprivada, amb una inversió de 50,2 milions d'euros per a la construcció de 1.100 habitatges per destinar-los a lloguer social. Estes habitatges es construiran en règim de cessió dús del sòl. A més, ha destacat la regeneració i la rehabilitació del parc públic amb una inversió 15,3 milions d'euros.

Així mateix, ha assenyalat que, per fer front a l'emergència habitacional més immediata, es destinaran 15 milions a donar suport a les persones que es troben en situació d'emergència sense alternativa habitacional.

Per això, s'ha creat “una línia destinada a donar prestacions urgents a les persones demandants d'habitatge que, complint els requisits establerts, no se li haja pogut adjudicar un habitatge públic en els sis mesos següents a la seua inscripció al registre de demandants ”. Per tant, les persones que es trobin en esta situació tindran accés a un ajut al lloguer de forma automàtica.

A estes línies se sumen 24,34 milions més destinats a les ajudes al lloguer, fet que suposa un increment de 4,3 milions d'euros respecte a l'any 2022.

124,8 milions per a rehabilitació i modernització del sector de l'edificació

Héctor Illueca ha fet esment a l'obsolescència del parc edificat ia com el nou context de transició ecològica demana canvis radicals, tant a la concepció arquitectònica, com a les tècniques d'edificació. Així, els pressupostos per a la Vicepresidència Segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica signifiquen "un impuls sense precedents a l'activitat de la rehabilitació tant a nivell d'edificis particulars com de barris i altres escales urbanes de més dimensió".

En total, la inversió puja a 124,8 milions d'euros a la rehabilitació. Una xifra que ha qualificat de “històrica” i que mostra “el compromís ferm del Govern valencià, que preveu abast a 20.000 vivendes”.

En este apartat ha fet una descripció dels principals programes, com ara el Pla Conviure, orientat a l'adequació de l'entorn construït, i que estarà dotat amb 15,7 milions, amb un increment del 130% respecte de l'any passat. Així mateix, el Pla recuperem Llars de regeneració del parc edificat municipal comptarà amb 6,5 milions d'euros, cosa que representa un augment del 85% respecte de l'exercici anterior.

Igualment, les ajudes a la rehabilitació a nivell d'edifici tindran un pressupost anual de 46 milions d'euros i les ajudes a la rehabilitació integral de barris, una dotació de 44 milions.

25,1 milions per a lloguer i compra d'habitatge per a joves

Per segon any consecutiu, el bo lloguer jove comptarà amb una inversió de 22,8 milions d?euros. A més, les ajudes per a la compra d'habitatge jove a municipis en risc de despoblament seran de 2,3 milions, un 56% més que el 2022.

A més, des de la Direcció General de Qualitat i Rehabilitació s'invertiran 3,46 milions d'euros per a la compra i l'adaptació d'habitatge que es destini a lloguer social per a joves, una partida que el 2022 ha comptat amb 950.000 euros, fet que suposa un increment de un 264%.

Pel que fa a més mesures destinades a millorar l'emancipació de les persones joves, Héctor Illueca ha afegit la relativa a les promocions d'habitatge públic en marxa, que compten amb una reserva d'habitatges per a joves, complint amb els objectius de l'Estratègia Valenciana de Joventut, ha conclòs.