fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 4 octubre 2022

La Vila Joiosa aprova una modificació que mobilitza 7,4 milions de PPS per finançar obres

La proposta de modificació pressupostària es ratificava amb els vots a favor de lʻequip de Govern i amb els suports del Partit Socialista, Compromís i Gent per la Vila.

La sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de la Vila Joiosa celebrat este matí al Saló de Plens del Consistori ha començat amb la lectura, per part de la presidenta de l'associació ASPANION, un manifest de suport a infants i adolescents amb càncer infantil, amb la finalitat d'atorgar conscienciació i visibilitat social per investigar i combatre esta malaltia.

- Publicitat -

Seguidament, el ple de Vila Joiosa ha aprovat una modificació pressupostària de 7,47 milions d'euros per donar viabilitat financera a obres amb caràcter durgència en desenvolupament i altres projectes previstos per al municipi. La procedència d'este fons econòmic ve de Patrimoni Públic del Sòl (PPS) que no ha estat executat íntegrament o no tenia finalitat pública, i que ha generat un sobrant de diners que esta modificació desafecta per derivar-ne el finançament i el pagament. projectes i accions.

Entre els projectes a finançar amb este muntant econòmic hi ha les obres de reparació del Pont del Salt d'En Gil amb 764.687,10 euros; el modificat del projecte del nou CEIP Dr. Álvaro Esquerdo i la posterior execució de les obres per albergar aules d'Infantil 2 Anys amb 64.768,93 euros i 1.085.786,82 euros respectivament; l'increment de 47.398,58 euros del preu just final del projecte d'expropiació dels terrenys necessaris per culminar la gestió del viari de connexió de la urbanització 'Cales i Atalaies' amb la CN-332; el projecte bàsic i dexecució de rehabilitació integral i condicionament de traçats per a laccessibilitat del parc Censal amb 1.235.397,72 euros; la reforestació de parcs litorals Cales i Atalaies amb 901.518,16 euros, l'abonament del preu just expropiatori establert pel Jurat Provincial d'Expropiació de diverses finques situades a Pda. Barberes Sud amb destinació a dotació pública de naturalesa recreatiu-esportiva (SDR) del PGOUM per a la qual es deriven 2.028.205,26 euros; i la quantia de 1.349.345,73 euros destinats a finançar les obres de rehabilitació del pont principal que travessa el riu Amadorio al seu pas per la ciutat.

- Publicitat -

Abans de la seua aprovació, la proposta de modificació pressupostària es ratificava per a la seua inclusió a l'ordre del dia amb els vots a favor de l'equip de Govern per posteriorment ser aprovada amb els suports del Partit Socialista, Compromís i Gent per la Vila, i l'abstenció del PP i C's.

El ple d´hui també ha aprovat la interposició d´un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra la inactivitat de l´Administració de la Generalitat Valenciana per no haver obtingut resposta al´escrit que l´Ajuntament de la Vila Joiosa va dirigir a la institució a l'octubre de 2021 perquè es pronunciés en la qüestió dels límits amb el municipi de Finestrat a la zona de la Cala.

La proposició d'Alcaldia en defensa dels béns i els drets de les Entitats Locals s'aprovava amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del Partit Popular, que s'ha abstingut en este assumpte.

Per unanimitat s'ha aprovat la proposta dels grups municipals PSOE, Compromís, Gent per la Vila i C's, a què també s'ha adherit el PP en sessió plenària, per a la implantació d'elements de control o reducció de la velocitat al municipi , especialment des del carrer Colom fins a la glorieta Colom.

També per unanimitat del bloc plenari s'aprovava la proposta de la regidora de Seguretat Ciutadana i Trànsit per establir un reglament de condecoracions, honors i distincions de la Policia Local; així com el reconeixement d'honors i distincions en matèria de seguretat ciutadana, protecció i formació policial que l'Ajuntament de la Vila Joiosa i la Policia Local atorgaran el proper 30 de setembre amb motiu de la celebració del dia dels Sants Àngels Custodis, patró de la Policia.

La proposta del portaveu Popular per lluitar contra l'ocupació il·legal i millorar la convivència veïnal a les comunitats de propietaris ha estat aprovada amb els suports de C's i Gent per la Vila. En esta qüestió, Compromís i el PSOE s'ha abstingut en considerar tots dos grups que hi ha eines legals suficients que amb la seua correcta aplicació, permeten a les administracions locals, judicials i cossos de seguretat donar solució a este tipus de casos al municipi.

El ple de Vila Joiosa també aprovada la proposta del regidor d'Urbanisme de sol·licitud de substitució d'avals del PP-12 amb els vots a favor de l'equip de Govern i C's i l'abstenció del PP; i la modificació puntual núm.2 PRI TI-13 M20 La Cala 2, que vingui a establir l'ordenació detallada de la zona, resultant de l'anul·lació del Pla de Reforma Interior de Millora sector TI-13 i M-20 del PGOU de la Vila Joiosa .

Esta proposta estima l'interès general per al municipi d'incorporar a l'esmentat instrument de planejament la modificació de la classificació de la parcel·la dotacional privada CD-1 per parcel·la dotacional pública de la xarxa secundària educativa-docent, amb l'objectiu de la seua posterior adquisició i construcció del Centre deducació especial Secanet; i la parcel·la dotacional privada D1b per parcel·la dotacional pública de la xarxa secundària administrativa, amb l'objectiu d'implantar-hi la ubicació definitiva l'extensió administrativa de la Cala, així com les oficines de la Policia Local i si escau les dependències d'un consultori datenció primària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. La proposta eixia amb els vots a favor del PSOE, Compromís i Gent per la Vila, i l'abstenció del Partit Popular i C's.

El ple d'hui també ha donat el vistiplau amb l'aprovació de l'equip de Govern i l'abstenció de l'oposició a la proposta del regidor d'Hisenda sobre la modificació pressupostària 2/2022 per transferències de crèdit plenària referents a l'ampliació Hospital Marina Baixa; actuació del mur de contenció d'escales de Barberes Sud i lloguer i neteja diària de WC de platges; l'expedient de reconeixement extrajudicial del crèdits núm. 7/2022; ia la proposta de la regidoria de Personal sobre la correcció d'errades materials o de fet a l'expedient d'aprovació de la RPT 2022.

Finalment el bloc plenari aprovava de forma unànime la proposta de la regidoria de Festes sobre les festivitats locals de 2023, que recauen el dia 29 de juliol de 2023, festivitat de Santa Marta, dissabte; i dia 29 de setembre de 2023, festivitat de Sant Miquel, divendres.

ValenciàEspañol