Notícies d'Alacant i província

dimecres, 27 setembre 2023

La Vila Joiosa proposa adjudicar el contracte del servei i transport a les platges accessibles a DYA

L'adjudicació del contracte garanteix que les persones amb mobilitat reduïda puguen accedir a la riba amb façalitat i banyar-se amb tota seguretat.

L'Ajuntament de Vila Joiosa ha finalitzat el procés de licitació del contracte per a la prestació del servei i de transport a les platges accessibles municipi. Este espai de bany reservat per a persones amb mobilitat reduïda es troba a la Platja Centre, concretament a la Basseta de l´Oli.

- Publicitat -

L'objecte del contracte és la prestació del servei de platges accessibles i transport a les mateixes al municipi de la Vila Joiosa, en la forma especificada al plec de prescripcions tècniques, el qual es dividia en dos lots diferenciats per al servei de platges accessibles i per al transport. Mitjançant este contracte es pretén garantir que les persones amb mobilitat reduïda puguen accedir a la riba amb façalitat i banyar-se amb total seguretat, així com assegurar-ne el desplaçament amb autobús.

El contracte partia amb un pressupost base de licitació de 35.554 euros sense impostos. El seu procediment ha estat ordinari i obert, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

- Publicitat -

La valoració positiva de la Mesa de Contractació ha estat unànime a l'única proposta presentada, corresponent a 'Associació d'ajuda a la carretera DYA Elche', que converteix la mercantil en l'única oferta que opta al contracte, i es compromet a assumir-ne el compliment.

L?oferta presentada per DYA ha estat de 25.636,64 euros per temporada sense impostos. L'IVA corresponent a esta quantitat és de 5.383,69 euros, i dins de les millores del contracte, l'empresa s'ha compromès a aportar una grua adaptada per al servei de platja accessible.

S'estableix ara un breu període per a la presentació de tota la documentació del projecte, per a una vegada presentat i valorat, adjudicar el contracte administratiu de forma definitiva amb la signatura del projecte, per seguidament donar inici a la prestació del servei a les platges accessibles de la Basseta de l'Oli el pròxim 15 de juny, coincidint amb l'inici de la temporada estival.