Notícies d'Alacant i província

dissabte, 24 febrer 2024

La Vila disposa d'un nou Protocol contra la violència de gènere que aglutina totes les forces de seguretat del municipi

Benestar Social, Guàrdia Civil i Policia Local han signat este matí el nou document en un acte presidit per l'alcalde, Andreu Verdú.

El nou protocol tècnic de Col·laboració entre Benestar Social i les forces de seguretat de la Vila té com a objectiu coordinar els diferents agents que intervenen en matèria de violència de gènere al municipi. Per a això, el document recull les competències que vénen establertes per la legislació, a més de diversos acords i convenis específics signats en este sentit.

En el nou Protocol participen per primera vegada de forma conjunta la Policia Local i la Guàrdia Civil, a més de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de la Vila Joiosa. D'esta manera, s'inclou a tots els agents implicats en els casos de violència de gènere, a més de comptar amb la col·laboració de Sanitat, Jutjats, advocats, etc.

El document estableix els mecanismes de col·laboració de les diferents institucions, millora les condicions d'assistència a les víctimes i als seus fills, augmenta els processos de detecció precoç de casos de violència de gènere, garanteix una resposta més eficaç i eficient i incrementa el rendiment dels recursos municipals per a esta fi i també la coordinació entre ells.

El protocol recull les funcions de la Policia Local i de la Guàrdia Civil en matèria de violència de gènere i estableix un itinerari d'atenció a les víctimes. En este itinerari es donen pautes per definir el grau d'emergència de cada situació i s'estableixen els procediments de notificació que han de dur a terme cada un dels agents implicats.

D'altra banda, el document proposa la creació d'una Comissió de seguiment per vetllar pel compliment i millora de l'Protocol, que hauria de reunir-se trimestralment. Els seus objectius serien estudiar les situacions plantejades, fer un seguiment de les mesures adoptades, realitzar una memòria anual amb les aportacions de totes les institucions implicades, presentar el seu resultat en la Taula de Coordinació Policial i implementar totes aquelles intervencions i accions que es considerin oportunes i necessàries.

L'alcalde de la Vila, Andreu Verdú, s'ha mostrat “enormement satisfet” pel fet que totes les forces de seguretat del municipi s'haguessin implicat en un Protocol tan important. A més, ha manifestat el seu desig que "este nou avenç ens permeti posar fi a un problema social que suposa una xacra per al bon funcionament d´una societat moderna com la nostra".