fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 7 octubre 2022

La Vila Joiosa recupera un tram de la calçada ibèrica

Unia la ciutat ibera d'Àlon amb el santuari i la comarca de l'Alacantí.

Els sondejos arqueològics previs a la construcció d'un edifici d'habitatges al carrer Guadalest van localitzar el 2018 un tram de la calçada ibera que unia Álon (nucli urbà iber de la Vila Joiosa) amb el gran santuari de la Malladeta i amb la comarca d'Alacant . Amb això, la Vila Joiosa suma al seu ric patrimoni un nou element singular. El 2019 ja es va reconstruir i musealitzar un tram de calçada romana altimperial, paral·lel a esta, al carrer Callosa d'En Sarrià, a 60 metres de distància, al costat oposat de la mateixa poma. Esta calçada imperial és un segle posterior a la que ara s'ha recuperat, i curiosament la carretera nacional va transcórrer exactament sobre aquella fins que se'n va modificar el traçat per crear l'actual N-332 dos mil anys després.

- Publicitat -

L'excavació arqueològica es va dur a terme entre el març i el maig d'aquell any, sota la direcció de l'arqueòleg Ramón López Lancha. S'hi va trobar la calçada ibera, que creuava el costat sud del solar a construir. Al desembre del 2018 es va realitzar la fotogrametria d'un tram de 9,40 m de longitud, realitzat per l'empresa Almadraba Playa Promociones sota la direcció de l'arqueòloga Verónica Quiles López. Igualment es va numerar cadascuna de les pedres dels dos murs que flanquejaven la calçada en este tram, per desmuntar-los i emmagatzemar-los de cara a la posterior reconstrucció.

Les últimes setmanes s'ha restituït pedra a pedra este tram de calçada fora de la urbanització, sobre la vorera pública, perquè qualsevol veí o turista hi pugui accedir. La restitució s'ha realitzat amb la seua orientació exacta original, encara que uns 1,5 m per sobre de la cota a què es va trobar, per permetre'n la contemplació a l'alçada del carrer actual.

- Publicitat -

S'han reconstruït els dos murets paral·lels de doble cara, fets de pedres preses amb fang, de 53 cm. d'amplada. Discorren paral·lels i serveixen per delimitar i subjectar el terreny de la calçada. També s'ha reproduït el paviment de la calçada entre tots dos murs, de 5,11 m. d'amplada mitjana, realitzat amb terra piconada. A la major part del seu recorregut, les calçades iberes de la Vila Joiosa, com altres de l'època i molts camins actuals, no eren paviments empedrats, com les de les ciutats romanes, sinó camins de terra. En canvi, la calçada romana imperial propera sí que va tenir un empedrat de cants xicotets sota la superfície de terra, per façalitar el drenatge en cas de pluja.

La calçada ara restituïda es va construir, com altres de la Vila Joiosa, al segle I a. C., és a dir, en l'època anomenada Ibèric Final o Iberorromana, en què els territoris ibers es trobaven ja sota el poder de la República Romana. El Servei Municipal d'Arqueologia de la Vila Joiosa, que ha assessorat i supervisat els treballs, ha comprovat que este camí fossilitza un altre anterior, almenys de finals del segle VI a. C., flanquejat de tombes al llarg de centenars de metres, que connectava la ciutat ibera de la Vila Joiosa i els assentaments de la comarca d'Alacant. Des del segle IV a. C., el camí va servir també de Via Sacra que connectava la ciutat amb el gran santuari costaner de la Malladeta, parcialment excavat i actualment visitable, a 450 m. del tram de camí restituït. hui, la Vila Joiosa conserva físicament, a poca distància i paral·leles entre si, els tres traçats històrics de la mateixa carretera: el dels s. VI-I a. C.; el dels segles I-XX d. C.; i l'actual.

El regidor de Patrimoni Històric, Xente Sebastiá, ha volgut agrair el seu esforç a tot l'equip que ha fet possible recuperar este tros de la nostra història i ha avançat que properament es completarà la museïtzació del tram de calçada mitjançant un panell interpretatiu de gran accessibilitat (física , sensorial i cognitiva) que l'explicarà in situ.

ValenciàEspañol